Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1

Skapad 2016-10-31 08:09 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vem bestämmer vad vi ska göra i skolan?

Får jag vara med och bestämma?

Hur ska jag göra för att vara säker i trafiken?

Vad betyder de olika skyltarna som finns i trafiken?

De frågorna, och många fler, ska du få svar på när vi arbetar med SO i skolan. Vi ska också prata om våra trivselregler i skolan och hur vi ska vara mot varandra för att alla ska må bra i skolan.

Innehåll

Mål

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Konkretisering av mål

 • Du ska känna till skolans och klassens trivselregler och försöka följa dem
 • Du ska kunna delta i ett klassråd och förstå hur det genomförs
 • Du ska känna till vanliga trafikregler när du är ute och går eller cyklar
 • Du ska känna till hur det var att leva förr i tiden och nu
 • Du ska känna till varför man flyttar mellan länder och inom ett land

Undervisning


Vi kommer att titta på skolans trivselregler och även skriva egna regler som vi tycker är viktiga för vår klass. Vi kommer att ha Olweusråd/klassråd varannan vecka.


Vi kommer att se på film och läsa barnlitteratur för att se hur man levde förr i tiden jämfört med nu. Hur det är att vara barn nu jämfört med förr i tiden.

Vi kommer att diskutera och undersöka tillsammans varför man flyttar inom ett land och till ett annat land.

Vi kommer att besöka "Barntrafikskolan" och där kommer du att få lära dig vanliga trafikregler. VI kommer att jobba vidare med trafikregler och trafiksäkerhet på våra lektioner.

 

Bedömning

Du kommer visa vad du lärt dig genom att:.

 • Kunna berätta om varför man flyttar och vilka konsekvenser det kan finnas
 • Vara aktiv i diskussioner under Olweusråd/klassråd
 • Visa dina kunskaper kring trafikregler vid besöket på "Barntrafikskolan"
 • Vara med på diskussioner och livet förr och nu.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: