Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vägen till yrkeslivet

Skapad 2016-10-31 08:41 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
I samhället finns det många olika yrken. Hur utbildar man sig till ett visst yrke? Vilka arbetsuppgifter har man? Vad tjänar man? Många av yrkena kan man läsa till redan på gymnasiet. De kallas för yrkesförberedande program. Efter gymnasiet kan man då söka jobb direkt inom det yrket utan att behöva studera på högskolan.
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk
I samhället finns det många olika yrken. Hur utbildar man sig till ett visst yrke? Vilka arbetsuppgifter har man? Vad tjänar man? Många av yrkena kan man läsa till redan på gymnasiet. De kallas för yrkesförberedande program. Efter gymnasiet kan man då söka jobb direkt inom det yrket utan att behöva studera på högskolan. I Halmstad finns det flera olika gymnasieskolor där man kan studera yrkesprogram, Sannarpsgymnasiet, Kattegattgymnasiet, Sturegymnasiet, Halmstad Praktiska, Drottning Blanka och Ljud och bildskolan.

Innehåll

 

Syfte (Varför ska vi göra det här)

Du ska utveckla förmågan att:

 

* kommunicera i tal och skrift,

* läsa och förstå texter

* söka information från olika källor (t.ex häften, böcker och internet)

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi göra)

  • Sammanställa den informationen du fått från dina intervjuer, ditt besök på gymnasiemässan och den information du hittat till en text. 
  • Redovisa muntligt inför klassen med hjälp av Power Point så att klassen förstår

Genomförande (Hur ska vi jobba)

 Ni ska: 

* parvis få arbeta med ett yrkesprogram

* söka information om programmet

* ta reda på vilken skola som man kan studera det på

* ta reda på vad man kan arbeta som efter utbildningen

* hitta medellönen för yrket.

 

För att klara detta kommer ni att:

 

  • gå på gymnasiemässan den 12 oktober och ställa frågor till de som är där
  • läsa information om utbildningen i material som vi ger er, information som ni hittar på mässan samt söka information på nätet.
  • titta på film på Youtube (Y.R.M.I.S)
  • om ni vill får ni även intervjua någon som arbetar inom yrketArbetet kommer att avslutas med en muntlig presentation för klassen den 18 oktober där ni berättar om det ni fått lära er om programmet. Ni ska använda er av Power Point i presentationen. Tänk på att alla ska prata lika mycket. 

 

Bedömning (Vad ska bedömas)

Du visar att du klarat av att:

  • sammanställa information från olika källor
  • redovisa muntligt så att de andra förstår
  • använda Power Point

 

Viktiga datum (När?)

 

27/9 Uppstart Ann Charlotte kommer och gör en kort pretention av yrkesprogrammen och        

        vad det är.

 4/10 Arbete i klassrum

 10/10 Arbete i klassrum

 11/10 Förbereda frågor till gymnasiemässan. (Vad vill ni veta?)

 12/10 9.45-11.00 Lektion

           12.00 samling vid receptionen för att gå till Gymnasiemässan . Ni är på         

            mässan resten av dagen

 13,14,17/10  Arbete i klassrum (ni ska sammanställa info, göra en PP och träna på er        

                     redovisning

 18/10 Muntlig redovisning

 

Matriser

SvA
Att välja yrke

E
C
A
Information
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. (Du kan hitta och förstå information från olika texter, internet, intervjuer, filmer osv.)
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. (När du skriver din text tar du från olika material och gör dem till en ny text med egna meningar. Du visar också att du kan använda nya ord och begrep som tillhör arbetsområdet)
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Redovisa muntligt
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. (Du kan berätta om din uppgift inför klassen så att dina klasskamrater förstår. Du har en röd tråd i det du säger och har tränat på det)
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: