Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling Blå grupp bokstäver

Skapad 2016-10-31 08:41 i Förskolan Skrindan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Intresset för bokstäver har växt fram på vår avdelning. De äldre barnen ljudar och lyssnar in bokstävernas ljud i olika sammanhang. Vi tänker lyfta en bokstav varje samling för att skapa en kontinuitet och dessutom få en helhet till alfabetet.

Innehåll

Barnens intressen

Barnen språkutveckling är i full gång till att lära sig bokstävernas ljud. De upptäcker olikheterna i varandras namn och dem känner igen olika bokstäver. Barnen kan varandras bokstäver och de känner igen varandras namn.

Vid en process där vi skulle jobba med länder frågade barnen en pedagog om vi istället kunde arbeta med bokstäver  - därav jobbar vi med fullt fokus på bokstäverna under samlingarna.

Barnen kan se och upptäcka ljudelser både under och efter läsning. När pedagogerna pratar kan de säga "men nu sa du "kkkk" fröken. Det är ju bokstaven K:det är som i knapp".

Syfte och mål

Syfte

 se läroplansmål.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Använder bokstäverna

Lär sig skriva eller känna igen sitt namn

Uppmärksammar bokstäverna i olika sammanhang

Ljudar

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen?
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

Vi har ett magnetalfabet som sitter på tavlan,  vi söker efter bokstaven som vi ska arbeta med. Vi sätter den i mitten på tavlan och barnen lyssnar på ljudet av bokstaven. Vissa bokstäver har flera ljud, vi lyssnar på de olika lägena. När vi lyssnar på ljudet sätter vi handen framför munnen och känner hur det känns- kommer det mycket eller lite luft när vi ljudar? Sedan får barnen gå fram till ta och prova skriva bokstaven. Sedan får barnen sitta tysta en liten stund och försöka tänka ut ord.som börjar på bokstaven. Barnen får sedan säga orden och vi skriver upp dem på tavlan. Om det är klurigt ger pedagogen ledtrådar och tillsammans listar vi ut saker som börjar på bokstaven. Sedan skrivs bokstaven rent och bilder visas på det de sagt. Alfabetet byggs upp på väggen och barnen kan tillsammans se sitt skapande och upptäckande. Efter det skapar vi bokstaven med våra kroppar. Pedagog fotar och sätter upp vid bokstaven. Om vi har ett barn i gruppen som börjar på en bokstav så sätter vi en bild på barnet vid bokstaven.
Vi berättar alltid för barnen vilken bokstav som kommer att komma dagen efter.

Förutsättningar - samling blå, 10.30-11.00, 3-5 åringar

Dokumentation - 

Förberedelser;

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: