Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, årskurs 3, Active English

Skapad 2016-10-31 09:28 i Sunnerstaskolan Uppsala
Läsårsplanering engelska åk 3.
Grundskola F – 3 Engelska

Läsårsplanering för årskurs 3 i engelska. Arbetet utgår från materialet "Active Reading" och kompletteras med olika kommunikationsövningar. I arbetet med Active English strävar läraren mot ett elevaktivt och språkutvecklande arbetssätt.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet

 Se kopplingar till läroplanen nedan.

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Kunskapskrav

 Se kopplingar till läroplanen nedan. 

Konkretisering av kunskapskraven

Följande mål finns synliga i klassrummet och är kända för eleverna:

 • Jag kan lyssna och förstå en text i engelskaboken.
 • Jag kan svara på frågor om en text i engelskaboken.
 • Jag kan beskriva någonting, t.ex. en leksak eller ett djur.
 • Jag kan presentera mig själv eller en kompis.
 • Jag deltar i sånger och ramsor.
 • Jag kan prata engelska med en kompis och kunna uttala några ord.
 • Jag förstår hur det kan vara lika och olika i andra delar av världen.

Undervisning och bedömning

Undervisning

Varje vecka har eleverna två lektioner i engelska, en längre på 40 minuter och en kortare på 20 minuter. 

Under den längre lektionen arbetar vi utifrån materialet "Active Reading". Vi möter varje vecka en ny text med tillhörande läs- och ordförståelse. Eleverna får även möjlighet att fördjupa sig ytterligare i läs- och/eller ordförståelse under lektionen (eller veckan). Under den kortare lektionen fokuserar vi på kommunikation. Eleverna får kommunicera på olika sätt: sång, musik, dans, teater, spel och film. 

Bedömning

Eleven bedöms formativt under lektionerna, vi bedömer en förmåga och ett mål varje månad. Eleverna får kontinuerligt feedback från undervisande lärare gällande utvecklingsområden och även ibland kompisrespons: "Två stjärnor och en önskan". 

Eleverna bedöms summativt i slutet av läsåret i tillhörande matris. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska årskurs 3

Rubrik 1

Påväg mot godtagbar
Godtagbar
Mer än godtagbar
Lyssna och förstå
Du kan lyssna och förstå en text i engelskaboken. Du kan svara på frågor om texten.
Jag kan lyssna och förstå det mest väsentliga i en text med stöd av min lärare. Jag kan ibland svara på en enkel fråga om texten.
Jag kan lyssna och förstå det mest väsentliga i en text. Jag kan svara på enkla frågor om texten.
Jag kan lyssna och förstå helheten av en text och jag uppfattar detaljer. Jag kan svara på mer avancerade frågor om texten,
Beskriva
Du kan beskriva någonting, t.ex. en leksak eller ett djur.
Jag kan göra en enkel beskrivning med stöd av en kompis eller lärare.
Jag kan göra en enkel beskrivning med godtagbart resultat.
Jag kan göra en välutvecklad beskrivning med gott resultat,
Kommunicera
Jag deltar i sånger och ramsor. Jag kan prata engelska med en kompis och kunna uttala några ord.
Jag deltar ibland i sånger och ramsor. Jag försöker uttrycka mig enkelt och begripligt.
Jag deltar i sånger och ramsor. Jag kan uttrycka mig enkelt och relativt tydligt.
Jag deltar engagerat i sånger och ramsor. Jag kan uttrycka mig enkelt och tydligt.
Engelska i världen
Jag förstår hur det kan vara lika och olika i olika länder med språket engelska.
Jag kan resonera kring hur det kan vara lika eller olika med stöd av en kompis eller lärare.
Jag kan föra ett enkelt resonemang om hur det kan vara lika och olika.
Jag kan föra ett utvecklat resonemang om hur det kan vara lika och olika..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: