Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statsskick

Skapad 2016-10-31 09:38 i Bohusskolan Ale
Grundskola 8 Samhällskunskap
Under de sista veckorna av terminen kommer vi att fokusera på statsskick i allmänhet och Sveriges i synnerhet. Vi kommer att försöka se de olika nivåerna av beslutande i Sverige. Givetvis kommer vi inte heller komma ifrån höstens val i USA och se hur våra statsskick skiljer sig åt.

Innehåll

Under de sista veckorna av terminen kommer vi att fokusera på statsskick i allmänhet och Sveriges i synnerhet. Vi kommer att försöka se de olika nivåerna av beslutande i Sverige. Givetvis kommer vi inte heller komma ifrån höstens val i USA och se hur våra statsskick skiljer sig åt.

Ni kommer ha prov samt några mindre uppgifter på arbetsområdet som kommer ligga till grund för betyg och bedömning.

Material

Material Demokrati & Diktatur

Powerpoints

Mer utvecklat och utmanande om Sveriges riksdag och regering.

Artiklar hos NE, normalt och lätt

Instuderingsfrågor om statsskick

SO-rummet om demokrati och svensk parlamentarism

Riksdagens hemsida

 

Centrala begrepp

Riksdag, regering, opposition, utskott, departement, minister, direkt demokrati, representativ demokrati, folkomröstning, parlament, parlamentarism, ledamot, representanter, rösta, votering, landsting, kommuner, grundlagar, opinion, partier, block, majoritet, minoritet, koalition, samlingsregering, motion, proposition, statschef, regeringschef. Och eventuellt fler under resans gång.

Nedan ser ni kunskapskraven för betyget A.

Uppgifter

 • Betygsräddning samhällskunskap!

 • Arbetshäfte demokrati och diktatur

 • Arbetshäfte Demokrati & diktatur

 • Brexit

 • Brexit

 • Tioårig grundskola

 • Återkopling prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: