Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik - Kolla källan!

Skapad 2016-10-31 10:17 i Falkenbergs gymnasieskola Falkenberg
Vi arbetar med olika sorters massmedier, källor och källkritik.
Grundskola 4 Svenska
Vad är massmedia? Hur påverkas vi av olika massmedier? Vi kommer att läsa om vilka de viktigaste massmedierna är och hur man kan nå ut med nyheter/information på olika sätt. Vi kommer att fokusera på massmediet tidning och hur denna är uppbyggd. Vi kommer även att jobba med källkritik, jämföra olika källor och läsa/se på nyheter.

Innehåll

Undervisningens mål

Du ska få ökad kunskap om olika typer av massmedier och kunna redogöra för dina egna åsikter om massmediernas budskap och innehåll.

Du ska även få ökad kunskap inom källkritik och kunna redogöra för en viss varför information är bra eller mindre bra att använda.

Du ska lära dig och kunna använda ord och begrepp som tillhör arbetsområdet, som till exempel massmedia, källa, fakta. åsikt.

 

Arbetsgång och bedömning

Du kommer att få läsa om massmedia och källkritik i läroböckerna Bums.  Förutom att läsa om temat så ska du titta på olika avsnitt ur "Lilla aktuellt" samt granska källor på internet.

Du kommer att fördjupa dig inom massmediet tidning och dess uppbyggnad.

Dina kunskaper i området kommer att bedömas när du använder dig av dina kunskaper på ett praktiskt sätt under ett eget faktaarbete. 

Dessa förmågor ska du utveckla:

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kunskapskrav Arbetsområdet Massmedia och Källkritik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskap
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Värdera och uttrycka åsikter
Du värderar och uttrycker dig med enkla resonemang som bygger på till viss del underbyggda argument och du kan i viss mån växla mellan olika perspektiv/åsikter.
Du värderar och utrycker dig med utvecklade resonemang som bygger på relativt väl underbyggda argument och du kan i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv/åsikter.
Du värderar och utrycker dig med välutvecklade resonemang som bygger på väl underbyggda argument och du kan i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv/åsikter.
Beskriva och Förklara
Du förklarar och ger exempel
Du beskriver, ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop
Du beskriver, ger exempel, förklarar hur saker hänger ihop och drar slutsatser
Använda centrala begrepp
Du använder viktiga nyckelord på ett i huvudsak fungerande sätt och visar förståelse för enstaka centrala begrepp.
Du använder viktiga nyckelord på ett relativt väl fungerande sätt och visar förståelse för flera centrala begrepp.
Du använda viktiga nyckelord på ett väl fungerande sätt och visar förståelse för många centrala begrepp.
Källkritik
Du kan föra enkla resonemang om källors trovärdighet.
Du kan föra utvecklade resonemang om källors trovärdighet.
Du kan föra välutvecklade resonemang om källors trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: