Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga stabilt och hållbart

Skapad 2016-10-31 10:21 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 5 – 6 Teknik
Vi arbetar med konstruktion av hus och broar och varför man bygger som gör. Vilka för- och nackdelar har olika material och konstruktioner.

Innehåll

I det här arbetsområdet arbetar vi med stabila och hållfasta konstruktioner genom att t.ex. bygga broar av olika material. Vi kommer att prata om olika typer av brokonstruktioner och vilka styrkor och svagheter de har. Vi tittar på höga torn och på hur hus är konstruerade. Vi lär oss olika material, dess egenskaper, hur de sammanfogas och hur stabila de är.

Konkreta mål

 • Ge några exempel på brokonstruktioner
 • Ge exempel på olika byggmaterial och deras för-och nackdelar
 • Kunna använda olika tekniska begrepp i diskussioner
 • Beskriva hur man bygger stabilt
 • Bygga egna broar som fyller sitt syfte
 • Kunna göra enkla dokumentationer av arbetet

 

Tekniska begrepp

 • hållfasthet
 • konstruktion
 • stabil
 • instabil
 • tyngdpunkt
 • stödyta
 • material
 • förnybar
 • isolerar

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att

- delta i diskussioner

- göra en dokumentation av din bro

- ditt arbete med konstruktionen av en bro.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Bygga stabilt och hållbart

Eleven har kunskaper som bedöms vara mycket begränsade.
Eleven har kunskaper som bedöms vara till viss del godtagbara.
Eleven har kunskaper som bedöms vara till övervägande del godtagbara.
Eleven har kunskaper som bedöms vara godtagbara.
Eleven har kunskaper som bedöms vara goda.
Eleven har kunskaper som bedöms vara mycket goda.
Kunna ge några exempel på brokonstruktioner
Ge exempel på olika byggmaterial och deras för-och nackdelar
Kunna använda olika tekniska begrepp i diskussioner
Bygga egna broar som fyller sitt syfte
Kunna göra enkla dokumentationer av arbetet
Beskriva hur man bygger stabilt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: