Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet

Skapad 2016-10-31 11:11 i Äppelgårdens förskola Ale
Förskola
Vi kommer att arbeta nu under året om hur viktigt anknytning är mellan barn och oss pedagoger är för barnens lärandet.

Innehåll

 

Kartläggning av barngruppen

Vi började hösten med 7 stycken barn som gått på avdelningen Blomman under året innan. Vi skolade in 7 stycken nya barn under augusti och september månad på Blomman. Vi hade under våren läst in nya rön om anknytning i förskolan om hur viktigt det är för barns lärande och kände då att vi som pedagoger ville involvera våra vårdnadshavare i deras barns vardag på förskolan. Detta för att barnen och vårdnadshavare skulle känna sig trygga med oss pedagoger. Men också att vårdnadshavare fick en öka inblick i förskolans verksamhet.

 

 

 

 

Mål

Lpfö98

Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,


Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas(Lpfö 98/10).

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

 

När barn känner sig trygga i sin förskolemiljö skapar man förutsättningar för lärandet.

Vi vill skapa en sådan trygg miljö så att barnen vågar att undersöka, prova sin nyfikenhet och uttrycka sin röst fast att man inte har ett talat språk

Vi vill öka föräldrarnas insyn i vår verksamhet och få ett gott samarbete med hemmet.

 

 

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi vuxna är nära barnen i deras utforskande, barnen ska känna sig trygga så att de kan utforska sin omgivning både inne och ute på förskolan.

Att vi delar in barnen i mindre grupper under dagen så ofta som möjligt för att skapa en lugn miljö.

Vi pedagoger behöver också vara en närvarande pedagog i barnens möte för att kunna utmana varje barn i deras intresse och utveckling.

Genom att vi dokumenterar och observerar barnen får vi underlag till att utmana dem på rätt sätt. Men även efter barnens behov.

Att vi arbetar med tydliga regler och tydliga rutiner.

Vi har under hösten provat en föräldrar aktivinskolning för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga på vår förskola. Föräldrar har fått en enkät på hur de upplevde inskolningen.

Vi pedagoger kommer att gå en läsecirkel om hur viktigt det är med anknytningen i förskolan nu under hösten.

 

 

 

  Uppföljning

Vi pedagoger har gjort det möjligt för barnen att känna sig trygga genom att vi har delat upp oss där barnen befinner sig. Vi pedagoger har suttit med barnen och interagerar med dem.

Föräldrar har så gott som varje vecka fått informations brev vad som sker på förskolan och avdelningen.

 

 

Utvärdering

Vi pedagoger och vikarier har varit nära barnen när de utforskat material och i miljöerna som finns på förskolan. Genom observationer så ändrade vi om på avdelningen. Flyttade hemma miljön till fönstret och satte legobordet vid entrén. Under vintern upptäckte vi att barnen var väldigt intresserade av bilar därför plockade vi fram bilar till dem. Under denna tiden fick vi även handledning av en kollega i pedagogiska miljöer så vi fick upp ögonen för detta.

Det är bara några vårdnadshavare som har skrivit i plattformen Unikum under året.

Föräldrarna fick en enkät efter inskolningen för att vi som pedagoger kan förändra och göra inskolningen så bra som möjligt för deras barn.

Se bifogade filer angående utvärdering av den föräldrar aktiva inskolningen under fliken uppgifter.

 

Analys och utveckling

Barnen har kommit till oss pedagoger för att dels få tröst men även att vi har blivit inbjudna till deras lek och utforskat material tillsammans med dem.

Vi behöver vara tydligare till vårdnadshavarna att de kan skriva inför deras barns utvecklingssamtal i Unikum (Samtalet)

Utifrån den läsecirkeln som vi gick under hösten fick vi till oss många bra saker som vi har anammat så som hur viktig det är att ha sitt familj porträtt att titta på fast man är väldigt ledsen. Hon sa att då kan man prata om det med barnen och ge dem en förståelse varför de är ledsna.

Vi pedagoger har upptäckt hur viktigt det är se vad barnen är intresserade av genom att vi har haft en kollega som ställt frågor till oss kring den pedagogiska miljön, vi har reflekterat över dessa frågor och ändrat inne på avdelningen där det behövts.

Utifrån enkätens svar från vårdnadshavare och kollegor har vi nu sett över den föräldraaktiva inskolningen och ändrat i det materialet för att det ska bli så bra som möjligt.

 

Uppgifter

  • Utvärdering av inskolning

Kopplingar till läroplanen

  • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: