Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, Biologi i årskurs 4-9

Skapad 2016-10-31 12:04 i Vassbo Skola Fristående Grundskolor
Grundskola 4 – 9 Historia Geografi Biologi
Från jordens födelse till homosapiens intåg.

Innehåll

Varför ska vi göra det? Vad är syftet?

Historia är till för att skapa sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden. Människor styrs och påverkas av händelser och skeenden i det förflutna, men människor har också en förmåga att aktivt förändra sin tillvaro. Historia är alltså en pågående process som vi själva berörs av och deltar i. Vi är alla en del av historien. Ämnet handlar inte bara om människor för länge sedan.

Syftet med historieundervisningen är att utveckla elevernas historiemedvetenhet.

Vad ska vi göra? Vad kommer jag att få undervisning om?

Vi kommer att läsa om jordens födelse och livets utveckling på jorden och människans uppkomst. Vi kommer även att läsa om istiden.

Hur ska jag göra det? Det här ska vi göra:

Vi kommer att läsa texter tillsammans och titta på filmer. Vi kommer att diskutera och besvara frågor.Vi kommer att måla och rita bilder. VI kommer att titta på spår i naturen.

 

Det här ska bedömas:

Du kan berätta lite om jordens uppkomst och om livets uppkomst på jorden.

Du känner till vad fossil är.

Du känner till något om människans uppkomst.

Du kan berätta om hur vi kan se spår av istiden i naturen

Du skall kunna förmedla om hur evolutionen har gått till

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: