Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens klimat och natur

Skapad 2016-10-31 13:05 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 6 Biologi Geografi
Varför är det så stora skillnader på olika platser på jorden? Hur anpassar sig djuren och naturen till de olika klimatzonerna. Vilka klimatzoner finns det och hur påverkar de hur naturen ser ut? Vad är typiskt för de olika klimatzonerna. Hur påverkar människor naturen och klimatet? Hur ser jordens befolkning ut?

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Fram till jul kommer vi att jobba med olika naturtyper, djur och växters anpassningar till olika miljöer samt jordens klimat.

 

Övergripande läroplansmål

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

 

Måldialog

Genom att få kunskaper om jordens naturtyper och klimat och hur de påverkas av våra handlingar ska du kunna göra medvetna val i din vardag som leder till en god miljö och en hållbar utveckling. Både i ditt närområde och globalt.

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 

 • Dokumentera
 • Läsa texter
 • Se film
 • Skriva fakta texter
 • Diskussioner

Bedömning

Din förmåga att:

 • beskriva olika natur- och klimattyper
 • föra resonemang om samband mellan natur- och klimattyper.
 • kunna använda fungerande ämnesbegrepp
 • föra resonemang, se samband och konsekvenser av människans påverkan på naturen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: