👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola, engelska åk 6 17/18

Skapad 2016-10-31 13:28 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 6 Engelska
Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina olika förmågor.

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola, engelska åk 6.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 • Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 • Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En 4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En 4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En 4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En 4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En 4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En 4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En 4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

4. Arbetssätt

Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Förstå tal

Vi ser och lyssnar på engelsktalande program och filmer. T ex 

Mortified (tv serie)

CNN studentnews

Ur.se 

Newsreel

My secret land

Förstå skrift

Vi läser och översätter olika texter tillsammans. 

Redogöra, kommentera och agera

Eleverna arbetar självständigt efter både muntliga och skriftliga instruktioner. 

Välja och använda strategi

Eleverna tränar på att använda sig av olika lyssnar och lässtrategier för att förstå.

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Välja och använda material

Eleverna använder sig av olika medier för att kunna göra en presentation om ett engelsktalande land.

Formulera sig i tal

I olika muntliga övningar tränar eleverna på att uttrycka sig. 

Formulera sig i skrift

I olika skriftliga uppgifter tränar eleverna sig på att formulera sig.

Bearbeta och förbättra

Eleverna bearbetar och förbättrar olika texter som de har skrivit.

Uttrycka sig muntligt

Eleverna tränar på att samtala i mindre grupper.

Uttrycka sig skriftligt

Eleverna tränar på att skriva till olika typer av mottagare.

Strategi för interaktion

Vi diskuterar olika strategier som eleverna kan använda sig av i muntlig och skriftlig interaktion.

Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Kommentera och jämföra 

Eleverna jämför likheter och skillnader med andra engelsktalande länder och områden.

 

Läromedel

Workbook och textbook Magic år 6.

Read and Learn material.

Vi gör hörförståelseövningar från bl a UR.se, British Council och NE.

Ser på engelsktalande filmer med ev engelsk text och diskutera/reflektera efteråt.

Vi använder oss av Skolverkets bedömningsportal.

Eleverna arbetar med att söka och välja texter från internet och andra medier.

Läsa engelsk litteratur och träna läsförståelse i olika form.
Muntliga redovisningar.

 

5. Bedömning

Vi använder oss av material från Skolverkets hemsida samt bedömningsportalen.

Förstå tal

Hörförståelse: Travelling to School, News Magazine, Let's go to the museum. 

Nationella prov vt.; hörförståelse.

 

Förstå skrift

Läsförståelse: In the deep. Where to go?. Recycle 

Nationella prov vt.; läsförståelse.

 

Redogöra, kommentera och agera

Förmåga att arbeta självständigt efter instruktion.

 

Välja och använda strategi

Nationella prov vt.; hör- och läsförståelse.

 

Välja och använda material

Faktatext om ett engelskspråkigt land. 

 

Formulera sig i tal

What do you think?

Nationella prov ht.; muntligt

 

Formulera sig i skrift

The future.

Nationella prov vt.; skriftligt

 

Bearbeta och förbättra

Genom feedback får eleverna träna på att bearbeta och förbättra sina texter.

 

Uttrycka sig muntligt

Muntlig kommunikation: Ask Me! - Tell Me!

 

Uttrycka sig skriftligt

Skriftlig kommunikation: Make friends around the world. A place I like.

 

Strategi för interaktion

Bedöms dels i det muntliga NP samt andra muntliga uppgifter. Det skriftliga bedöms fortlöpande under året.  

Kommentera och jämföra 

Arbetsuppgifter och läxförhör där eleverna ges tillfälle att göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Read and Learn materialet samt i presentationen om ett engelsktalande land.

6. Kunskapskrav

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6