👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT16 Körper und Kleider

Skapad 2016-10-31 13:37 i Holstagårdsskolan Helsingborg
I detta arbetsområde kommer du att lära dig prata väder och att orientera dig på en karta.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du ska få lära dig om kroppen och kläder, samt träna på färger och mönster.

Innehåll

Syfte:

Kopplingar till läroplan

Innehåll:

Du kommer att lära dig:

 • berätta om olika kläder
 • olika kroppsdelar
 • beskriva såväl människor som kläder. 
 • använda dig av verb i perfekt

Hur arbetar vi:

Du kommer att:

 • beskriva bilder och personer
 • arbeta med flashcards och andra sätt att träna in ord. 
 • träna och arbeta med verbet haben och verb i perfekt.

Tidsram:

Vecka 46 - 50.

Examination:

 

Vi kommer denna gången inte att ha med något prov, vare sig muntligt eller skriftligt. Som underlag för bedömning kommer jag att använda mig av er utveckling under arbetsområdet. Detta visar ni både under lektionerna och inlämningar som ni gör under periodens gång, samt under utvärderingen den sista veckan.

Den som hellre vill göra ett skriftlig prov meddelar mig senast onsdagen den 6/12, och får sedan göra provet senast torsdagen den 14/12. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9