Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ohälsa

Skapad 2016-10-31 13:45 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad är ohälsa och hur påverkas kroppen av olika ohälsotillstånd?

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer ni att få möjlighet att fördjupa er inom något område som har med ohälsa och kroppen att göra. Hur påverkas kroppen av beroendeframkallande ämnen som olika typer av droger? Vad händer när någon drabbas av klamydia, hiv eller mykoplasma och vilka skillnader finns det mellan olika könssjukdomar? Hur påverkas hjärnan av att vara ständigt utsatt för stress och kan stress vara bra? 

Konkreta mål

Eleven ska kunna beskriva hur kroppen påverkas av ohälsotillståndet eleven valt.

Eleven ska kunna skapa en text eller power point anpassad efter rätt målgrupp.

Eleven ska kunna söka naturvetenskaplig information från olika källor.

Eleven ska kunna resonera kring källornas trovärdighet. 

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att formulera sig begripligt i skrift och använda ämnesspecifika begrepp.

Bärande begrepp

Ohälsa

Könssjukdom

Droger

Narkotika

Beroendeframkallande

Stress

Psykisk ohälsa

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Ohälsa

Nivå 1
Underlag för bedömning saknas.
Nivå 2
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade.
Nivå 3
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara.
Nivå 4
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara.
Nivå 5
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara.
Nivå 6
Elevens kunskaper bedöms vara goda.
Nivå 7
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda.
Aspekt 1
Eleven ska kunna beskriva hur kroppen påverkas av ohälsotillståndet eleven valt.
Aspekt 2
Eleven ska kunna skapa en text eller power point anpassad efter rätt målgrupp.
Aspekt 3
Eleven ska kunna söka naturvetenskaplig information från olika källor.
Aspekt 4
Eleven ska kunna resonera kring källornas trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: