👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda Skola, engelska åk 2 17/18

Skapad 2016-10-31 14:13 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 1 – 3 Engelska

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola, engelska åk 2.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Ett av huvudsyftena med undervisningen i engelska är att eleverna ska utveckla tilltro till sin egen förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Betoning i de yngre årskurserna ligger på att vilja och våga kommunicera, främst muntligt än så länge.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • En 1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En 1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En 1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En 1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En 1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En 1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

 

4. Arbetssätt

I årskurs 2 ska undervisningen behandla närliggande ämnen. På höstterminen repeterar vi innehållet från åk 1 (färger, siffror, djur, kroppen, alfabetet och kläder) samt går vidare med veckodagar, mat och familj. På vårterminen arbetar vi med vad som finns i hemmet (t.ex. rum och möbler) samt "presentation av mig själv".

Vi arbetar mycket med ord och bild.

Lämpliga uppgifter är olika typer av spel och lekar liksom sånger, rim och ramsor. Bingo kan stegras i svårighetsgrad, memory likaså. Charader främjar ordförrådet.

Hörövningar med tydligt talad engelska finns på UR och NE.

"Kids English zone", med 26 avsnitt á 15 min (6-9 år). Välj avsnitt kopplade till åk 2 enligt ovan.

"Pick a colour", med ett antal avsnitt á 15 min (6-9 år). Välj avsnitt kopplade till åk 2 enligt ovan.

Filmer och övningar på engelskgrammatiska strukturer:
UR.se
NE.se

www.britishcouncil.org

5. Bedömning

Ett enkelt muntligt ordförståelsetest genomförs i april-maj. 

Bedömningsstöd Engelska åk 1-6 Skolverket:

Muntlig kommunikativ förmåga: Ask Me! - Tell Me!

Skriftlig kommunikativ förmåga: A Place I like.

Förmåga att lyssna och förstå: News Magazine.

Förmåga att läsa och förstå: Fun things to do.

6. Kunskapskrav

Krav i årskurs 2 bör vara att eleven kan förstå ord som hör till kunskapskraven från åk 1 (färger, siffror, djur, kropp alfabetet och kläder). Vidare kan eleven förstå ord som hör till mat, familj, veckodagar samt glosor som har med hemmet att göra. De bör även kunna göra en enkel muntlig presentation av "mig själv".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3