Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So, Geografi, Världen

Skapad 2016-10-31 14:28 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
So, Geografi , världen
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Geografi
Ett arbetsområde kring världskartan och hur det är att leva i olika delar av världen.

Innehåll

Arbetsområde:

Under arbetsperioden kommer vi arbeta med jordgloben och världskartan. Vi kommer ta upp viktiga ord som du behöver kunna inom ämnet geografi. Vi kommer också prata om hur det är att leva på olika platser i världen och varför en del människor väljer att flytta till ett annat land eller till en annan plats i det landet de bor i.

Konkreta mål:

Målet med arbetsområdet är att du ska förstå och kunna förklara följande ord och begrepp: världsdel, kontinent, världshav, karta, geografi, gräns, klimat och jordglob. Du ska kunna namnen på världsdelarna och världshaven samt kunna peka ut dem på kartan. Vi kommer föra samtal om hur det är att leva i olika delar av världen och varför människor väljer att flytta till andra länder och inom samma land. I dessa samtal ska du kunna berätta om dina egna tankar och ta lyssna till dina kamraters tankar och funderingar kring detta.

 

Bedömning:

(År 1)Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Veta skillnaden på ett land och en världsdel.
 • Veta vilken världsdel du bor i.
 • Känna till följande ord och begrepp: världsdel, kontinent, världshav, karta, geografi, gräns, klimat och jordglob.
 • Delta i samtal kring hur det är att leva i olika delar av världen.
 • Delta i samtal kring varför människor väljer att flytta till andra länder eller inom samman land. 

(År 2) Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Veta skillnaden på ett land och en världsdel.
 • Veta vilken världsdel du bor i.
 • Känna till följande ord och begrepp: världsdel, kontinent, världshav, karta, geografi, gräns, klimat och jordglob.
 • Kunna namnen på världsdelarna och världshaven samt kunna peka ut några av dem på kartan.
 • Kunna samtala och reflektera kring hur det är att leva i olika delar av världen.
 • Kunna samtala och reflektera kring varför människor väljer att flytta till andra länder eller inom samman land. 

(År 3)Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Veta skillnaden på ett land och en världsdel.
 • Veta vilken världsdel du bor i.
 • Förstå och kunna förklara följande ord och begrepp: världsdel, kontinent, världshav, karta, geografi, gräns, klimat och jordglob.
 • Kunna namnen på världsdelarna och världshaven samt kunna peka ut dem på kartan.
 • Kunna samtala och reflektera kring hur det är att leva i olika delar av världen.
 • Kunna samtala och reflektera kring varför människor väljer att flytta till andra länder eller inom samman land. 

 

Undervisning:

Vi startar arbetsområdet med att titta på filmen "Om hela världen var en by...". Utifrån filmen kommer vi samtala om hur olika det är att leva på olika ställen i världen. Under arbetsperioden kommer vi också se på olika avsnitt från serien "Här är mitt land". Vi kommer försöka se ett avsnitt från varje världsdel. Vi kommer jämföra olikheter och likheter i hur det är att leva i olika delar av världen.

Vi kommer att titta på världskartan och jordgloben och prata om olika geografiska begrepp. Du kommer också få lära dig namnen på de olika världsdelarna och världshaven och på olika sätt träna dig på att peka ut dem på kartan.

Vi kommer att läsa boken "Den långa, långa resan" av Ilon Wikland. Boken handlar om hur Ilon som liten flicka växte upp i Estland under andra världskriget och hennes flykt till Sverige. Utifrånboken samtalar vi sedan om varför människor väljer att flytta inom och mellan länder. 

 I början av arbetsområdet kommer du att få rita en bild av världen utifrån de kunskaper du har innan vi startat arbetet. När arbetsområdet är slut ska du få rita en ny bild. När du jämför de olika bilderna kommer du märka hur mycket du har lärt dig. 

 

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: