Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola SO åk 2, 16/17

Skapad 2016-10-31 14:58 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Beskriv arbetsområdet för eleverna här.

Innehåll

1. Krusboda skola SO åk 2

Här skriver ni Krusboda skola samt det ämnet och årskurs LPP:n avser, t.ex. Krusboda skola matematik åk 2

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Här kopplar ni till kursplanens syftestext.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Här kopplar ni till det centrala innehåll.

4. Arbetssätt / arbetsområden

Läsåret är uppdelat i fyra perioder. Under hela läsåret jobbar vi med:

   -Hur möten, t ex klassråd organiseras och genomförs 
    (Förslag till arbetsformer: klassråd, elevråd, kamratstödjare)

 

Period 1 (v.35-43) :

    1. Yrken och verksamheter i närområdet 

      2. Centrala samhällsfunktioner 

         ( Förslag till arbetsformer: besöka ICA, få besök av brandkåren, föräldrabesök, prata med grannar eller släktingar om deras yrken, titta            på Lilla Aktuellt.)

 

 

Period 2 (v.45-v.3)    

  3. Grundläggande mänskliga rättigheter samt barnens rättigheter:(4 veckor)

      (Förslag till arbetsformer: filmer, samtal om FN:s barnkonventioner, jämförelser med andra länder, sångsamling i samband med FN-dagen, delta i Aktion julklappen.)

      4. Religionskunskap (4 veckor)
     (Förslag till arbetsformer: några berättelser från Gamla testamentet, i samband med julen några berättelser från Nya testamentet)

 

    Period 3 (v.4- v.13)

   5. Hemortens historia (7 veckor)
   Vi föreslår att vi i år 2 behandlar tidsperioderna Tyresö för 100 år sedan samt Tyresö på 1600-talet. Se Ylvas material. 
    Förslag på arbetsformer: besök på Stadsmuseét (skolan för 100 år sedan), guidat besök på Tyresö slott och kyrka. 

  6. Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden (2 veckor)

 

   Period 4 (v.14-v.22)

   3. Religioner och platser för religionsutövning i närområdet (3 veckor)

   4. Fortsättning hemortens historia (6 veckor)

 

Övergripande material är So-boken från Natur och Kultur samt Google Earth.

 

5. Bedömning

Kortare texten, muntliga redovisningar, grupparbeten.

6. Kunskapskrav

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: