Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nallens dag

Skapad 2016-10-31 15:09 i Förskolan Skotten Kristinehamn
Förskola
En överraskningsdag för våra förskolebarn. Då man får komma till förskolan och ha pyjamas på sig och även ha med sig ett gosedjur om man vill. En dag i mysets tecken.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill lyfta fram det enskilda barnet och stärka dess självkänsla.

 
Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

Känslan att bli sedd och hörd. Känslan av att man blir bekräftad och sedd och vara självständig. 

 
Hur ska det märkas på barnen?

Att dom pratar om det, de har en förväntan på det som komma skall genom att prata om det. En överraskning och de inte visste vad som skulle hända. Exempel, tre överraskningar i en. 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Att dom är egna individer och får stå för det. Det är något som det enskilda barnet kan och bara vet något om. Bara barnet vet vad som är rätt eller fel. 

 
Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Värdegrund och respekt mot varandra.

 
...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

 

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Vi skapar en lugnare miljö, en riktigt mysdag. Tända ljus, lite filmtittande sen avslutade vi med pyjamas party. 

 
Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

Positivitet, man lyfter fram något som barnen tycker är roligt. Barnen har positiva förväntningar som vi pedagoger bygger vidare på så det blir den positiva upplevelsen barnen ser fram emot. 


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

Alla gör det dom tycker är roligt för att bidra till en positiv dag. 

 
Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

En bestämd dag, nallens dag 27/10.

 
Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

Grupp, inne.

 
Vilket material?

inget speciellt. 

 
Till vilken kostnad?

 Gratis.


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Disco, berätta om sin Nalle, se på film. När vi märkte att barnen blev för uppspelta la vi in en pedagogstyrd aktivitet. 

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Genom att ligga lite före barnen kan vi förhindra att det spårar ut och blir konflikter.

  

Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

Klurigheterna är att vi bryter de dagliga rutinerna och ingenting blir som det brukar. Men det stärker barnens självkänsla att klara av att gå igenom en sådan dag.

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

Inget vi funderat på inför den här aktiviteten.


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

Det är mål som ligger i bakhuvudet när vi planerar dagen.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Vi personal kommer att utvärdera den här dagen för att sedan nästa år planera en liknande dag.

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

Den här dagen påverkar inte föräldrarna så mycket eftersom det var en överrasknings dag för våra förskolebarn.


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Att barnen hade en rolig dag.


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

Nästa år kommer de föräldrar som finns kvar i vår verksamhet vara mer medvetna om vad som händer och komma skall.

 

...

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: