Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa-Rörelse(7-9)

Skapad 2016-10-31 15:43 i Hälsinggårdsskolan Falun
I kursen idrott och hälsa kommer vi jobba med att utveckla kunskaper inom rörelse såväl innomhus som i naturmiljö. Exempel på sådant kan vara utveckling inom kroppslig förmåga i sammansatta grovmotoriska rörelser(springa, hoppa, klättra), färdigheter i "att orientera" i närmiljön med eller utan hjälpmedel, förståelse för vikten av hänsyn till naturen(Allemansrätten), säkerhet i samband med aktiviteter. Vi kommer även belysa aktivitetens betydelse för den fysiska förmågan och hälsan.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I kunskapsområdet rörelse kommer vi jobba med att utveckla rörelseförmåga inom fysisk aktivitet såväl inomhus som i naturmiljö.

Innehåll

Vad skall vi lära oss(Syfte)?

I kunskapsområdet rörelse kommer vi jobba med att utveckla kunskaper inom rörelse såväl inomhus som i naturmiljö. Exempel på sådant kan vara utveckling inom kroppslig förmåga, förståelse för aktiviteter kopplade till fysisk träning, färdigheter i "att orientera" i närmiljön med eller utan hjälpmedel, livräddande insatser och säkerhet i samband med aktiviteter.

Hur skall vi lära oss detta?

 • Delta på lektionerna

 • Instruktioner och genomgångar

 • Övningar/fysisk aktivitet(lekar, spel, träningsmetoder etc.)

 • Samtal

 • Feedback

Hur får jag visa vad jag kan?

 • Aktivt deltagande på lektionerna genom att genomföra de olika metoderna för rörelse, träning och livräddning i olika miljöer(ute och inne under olika årstider).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Vad som komer bedömas

Rörelse

Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Nivå 4
Rörelse
Förmåga att röra sig allsidigt genom deltagande i olika lekar och spel
Du behöver delta mer aktivt i olika lekar och spel för att kunna utveckla din förmåga att utföra komplexa rörelser rörelser.
Du kan delta i lekar och spel som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan kan delta i lekar och spel som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar och spel som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Rörelse
Förmåga att röra sig allsidigt genom deltagande i olika träningsformer
Du behöver delta mer aktivt i olika träningsformer för att kunna utveckla din förmåga att utföra komplexa rörelser rörelser.
Du deltar i olika träningsformer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du deltar i olika träningsformer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du deltar i olika träningsformer. Du visar förståelse för utförandet och anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Rörelse
Förmåga att röra sig allsidigt genom deltagande i olika idrotter
Du behöver delta mer aktivt i olika idrotter för att kunna utveckla din förmåga att utföra komplexa rörelser rörelser.
Du deltar i olika idrotter. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du deltar i olika idrotter. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du deltar i olika idrotter. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Rörelse
Förmåga att röra sig i takt till musik
Du behöver träna aktivt för att kunna utveckla din förmåga att utföra anpassa dina rörelser till takt och rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar du till viss del dina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Rörelse
Förmåga att simma
Du behöver träna vidare för att utveckla din förmåga till simkunnighet.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Livräddning
Förmåga att hantera nödsituationer på land och i vatten.
Du har ej ännu visat att du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituation vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituation vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituation vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: