Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara en bra kompis.

Skapad 2016-11-01 08:59 i Hedens skola Öckerö
Grundsärskola 1 – 6 Kommunikation
Under detta läsåret ska vi prata om varför det är viktigt att vara en bra kompis och hur man är en bra kompis. Du kommer att få spela rollspel om att vara utanför och hur det känns. Du ska få lära dig vad som menas med rättvisa, att dela med sig. Du kommer att få träna på att visa känslor och tolka hur andra mår. Du kommer att få träna på turtagning och lära dig begrepp som har med kamratskap att göra.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

 • Kunna samtala om hur en bra kompis ska vara.
 • Kunna förklara  vad som är gott och ont, rätt och fel och vad som är rättvist.
 • Kunna tolka andras känslor.
 • Använda  ord, bild, tecken och kroppsspråk för att visa känslor, tankar.
 • Kunna börja och avsluta  samtal, spel och lek (turtagning)
 • Kunna vara klassvärd.

Bedömning

 • Din förmåga att samtala om hur en bra kompis ska vara.
 • Din förmåga att förklara begrepp som gott och ont, rätt och fel och vad som menas med rättvisa.
 • Din förmåga att tolka  andras känslor till exempel när någon inte får vara med .
 • Din förmåga att använda ord, bild, tecken för att visa känslor och tankar.
 • Din förmåga att börja och avsluta samtal, turtagning.
 • Hur du utför en klassvärds uppgifter.

Undervisning

 • Titta på film, läsa böcker.
 • Spela teater och rollspel.
 • Träna på begrepp och att använda ord, bilder och tecken.
 • Träna på att visa känslor och att tolka andras.
 • Träna på att vara kompis både inne i skolan och på raster.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  Ko
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  Ko
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  Ko
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  Vu
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  Vu
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • .
  Ko  1-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  Ko  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  Ko  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  Ko  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  Ko  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  Ko  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Ko  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  Ko  1-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  Vu  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  Vu  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: