Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

yrken och närområdet

Skapad 2016-11-01 09:06 i Nolskolan Ale
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Matematik Svenska
Under temat ”Yrken och samhällsfunktioner” kommer vi att samtala om vad ett samhälle är och vad som behövs för att samhället ska fungera. Vi kommer också att prata om olika yrken som finns i närområdet och andra yrken som eleverna träffar på i sin vardag.

Innehåll

När du är klar skall du kunna:

 • Några viktiga samhällsfunktioner
 • Några yrken och verksamheter i närområdet
 • skriva stödord till en faktatext
 • göra och läsa av ett diagram

Koppla sedan målen till kursplanen.

Undervisning:

 • Se på olika filmer
 • besöka olika verksamheter
 • intervjua personer med olika yrken
 • Ta reda på fakta om en samhällsfunktion och redovisa den för kassen.
 • Skriva faktatexter
 • göra stapeldiagram över olika yrkens löner.

Det här kommer vi att bedöma om du kan:

Din kunskap och förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas och samverkar
 • ange några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: