Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntid och vikingatid år 4-6

Skapad 2016-11-01 09:27 i Ljungskileskolan Uddevalla
Vi arbetar med området forntid och vikingatid.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk Historia
Du kommer att få arbeta med Bronsåldern, Järnåldern och Vikingatiden genom att se på film, läsa faktaböcker, jobba med creasa, läsa böcker (Dardy, Njals Saga, Folke och Olar Viking, Siri och Alve och Det gyllene svärdet) diskutera och arbeta i grupper.

Innehåll

Syfte

Genom att arbeta med historia ska du få kunskap om historiska berepp, och hur man kan använda sina historiakunskaper i olika syften.
Du ska också få lära dig likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Mål för arbetsområdet

Den historiska period vi kommer att arbeta med under höstterminen är forntiden och vikingatiden.

Du ska under arbetets gång få kunskap om:

Hur det var att leva på forntiden och vikingatiden. Du kommer att lära dig om levnadsförhållanden, handel, arkeologiska fynd som hällristningar och runor. Du kommer också att få lära dig om asatro och utmärkande drag för de olika tidsåldrarna. 

Hur de levde beroende på om de var fattiga eller rika, kvinnor eller män, barn eller vuxna.

Vikingatidens religion och vad som hände när kristendomen kom.

Undervisningens innehåll

Vi ser på olika filmer.

Vi arbetar två och två med creasa, där vi gör en egen animerad vikingasaga.

Vi jämför och diskuterar traditioner, namn, gränser, språkliga uttryck från forntid och vikingatid med hur vi har det idag.

Vi arbetar både teoretiskt; läsa och skriva, och praktiskt; bild och skapande.

Vi använder faktatexter och skönlitteratur med berättelser om denna tid.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att:

Du lyssnar aktivt när någon, lärare eller elev berättar något, när vi läser olika texter eller när vi tittar på film.

Du deltar aktivt arbetet med creasa och kan redovisa ditt arbete.

Du resonerar och ställer frågor kring hur människors levandsförhållanden har förändrats.

Föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser.

Du ska kunna beskriva samband mellan de olika tidsåldrarna: bronsåldern, järnåldern och vikingatiden, hur det har påverkat oss idag.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
    Hi  4-6
  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
    Hi  4-6
  • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
    Hi  4-6

Matriser

Hi Sv SvA
Hi åk 6

Rubrik 1

F
E
C
A
Aspekt 1
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Ny aspekt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsföränd- ringar och människors levnads- villkor och handlingar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Ny aspekt
Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa sam- band mellan olika tidsperioder.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Ny aspekt
Eleven visar också hur någon av utvecklings- linjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del un- derbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklings- linjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl un- derbyggda hänvisningar till det förflutna
Ny aspekt
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet
Ny aspekt
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra ut- vecklade resonemang om varfördet finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanseraderesonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder
Ny aspekt
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: