Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Farliga ämnen

Skapad 2016-11-01 09:41 i Vassbo Skola Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
Ni ska skriva om ett grundämne som är farligt för människor och/eller miljön.

Innehåll

Vissa ämnen måste människor ha, t.ex. syre och järn. Det finns också ämnen som är farliga för människor. Ni ska välja ett farligt ämne från tavlan och forska om det. Informationen hittar ni på naturvårdsverket.se och livsmedelsverket.se samt kemiboken.  

Vi kommer göra det här flera gånger med olika ämnen. 

Uppgifter

 • Farligt ämne

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Farliga ämnen

E
C
A
Kemi
Du kan söka information och använder olika källor. Du kan föra enkla resonemang om källornas och informationens användbarhet.
Du kan söka information och använder olika källor. Du kan föra utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kemi
Du kan använda den information du hittar för att diskutera och skapa texter med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda den information du hittar för att diskutera och skapa texter med ganska bra anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Kemi
Du kan prata om och diskutera enkla frågor som rör miljö, hälsa och samhälle på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Du kan prata om och diskutera enkla frågor som rör miljö, hälsa och samhälle på ett sätt som för samtalet framåt.
Du kan samtala om miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemi
Du kan visa att du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper. Du visar det genom viss användning av kemins begrepp.
Du kan visa att du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper. Du visar det genom ganska bra användning av kemins begrepp.
Du kan visa att du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kemi
I enkla resonemang om kemikalier kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade resonemang om kemikalier kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemikalier kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: