Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MOTORIK

Skapad 2016-11-01 09:52 i Rönnbäcksskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Varje elevs rätt att röra sig utifrån sin egen sina förutsättningar och utveckla sin kroppsuppfattning. Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

MOTORIK

Ge eleven positiva upplevelser genom att vara fysiskt aktiv efter sina egna förmågor och utveckla kroppsuppfattning

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 Syftet är att utveckla glädjen att röra sig och att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna förmåga

 

Vad?

Rörelselekar i olika miljöer, inom och utomhus aktiviteter, bad, sinnesrum med bollhav, sånglekar/musik, samt taktil beröring/ massage. Detta för att utveckla kroppens förmågor att röra sig allsidigt i olika sammanhang.

 

Hur?

Vi kommer att arbeta med tema i hel klass samt individuellt.

 

 

 

Kunskapskrav (för år 9)

Här kopplar du ev. de kunskapskrav som du vill tydliggöra har koppling till arbetsområdet.

Grundläggande krav och fördjupade krav...

Denna del kan du ev. radera och istället tydliggöra detta genom hänvisning till bedömningsmatris och betygstabell för ämnet.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Här skriver du vilka förmågor som kommer att bedömas på ett sätt så eleven förstår. samt HUR/på VILKET sätt och NÄR bedömningen kommer att ske.

Koppla nationella bedömningskriterier - "syftesmålen" och/ eller så hänvisar man till bedömningsmatriosen nedan. (Kopiera in eller skapa en matris kopplat till ditt arbetsområde.)

Du kan även hänvisa till matriser som finns under rubriken "Matriser" inne i IUP:ns skriftliga omdömen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Mo  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  Mo  1-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Mo  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  Mo  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: