Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2016-11-01 10:31 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 9 Samhällskunskap Historia

Innehåll

Samhällsekonomi/ mellankrigstiden (shk/hi)

Syfte

Arbetsområdet syftar till att utveckla dina kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra ur ett ekonomiskt perspektiv. Att förstå hur den ekonomiska situationen i USA/Europa under mellankrigstiden kom att påverka människor och samhälle.

Centralt innehåll

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.(shk)
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. (shk)
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. (hi)

Det här ska du kunna när arbetsområdet är avslutat.

Samhällskunskap

 • Du ska ha kunskaper om det ekonomiska kretsloppet.
 • Du ska kunna visa på hur det ekonomiska kretsloppet påverkas av politiska beslut.
 • Du ska kunna förklara orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka konsekvenser de kan få för individer och grupper.
 • Du ska kunna förklara och använda begrepp som vi tar upp i arbetsområdet.
 • Du ska kunna föra ett resonemang om hur individen har möjligheter att påverka sin ekonomiska situation.
 • Du ska kunna förklara med vilka metoder man i USA försökte rädda det ekonomiska läget under depressionen. (Shk och Hi)
 • Historia
 • Du ska kunna visa hur ekonomin i USA under mellankrigstiden kom att påverka det egna folket men också Europa och dess folk.
 • Du ska kunna förklara med vilka metoder man i USA försökte rädda det ekonomiska läget under depressionen. (Shk och Hi)

 

 

Bedömning:

I det här arbetsområdet kommer jag att bedöma dina kunskaper i diskussioner under lektioner och genom prov.

 

 

 

Kunskapskrav i samhällskunskap

 

E-nivå

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningen kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 

Kunskapskrav i historia

 

E-nivå

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Uppgifter

 • Prov samhällsekonomi v.47

 • Prov samhällsekonomi v.47

Matriser

Hi Sh
Samhällsekonomi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: