Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, kristendom och islam

Skapad 2016-11-01 10:35 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Under kommande veckor kommer vi att arbeta med världsreligionerna.
Grundskola 4 Religionskunskap

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Mål

Målet är att du ska förstå likheter och skillnader mellan de olika religionerna, och att du förstår hur religionen påverkar samhället vi lever i idag.

Genom undervisningen ska du bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt.

Undervisning och arbetsformer

Genom att ta del av texter, filmer,diskussioner, drama och eget arbete.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Din förmåga att jämföra och se likheter och skillnader mellan kristendom, judendom och islam och hur det påverkar din vardag.

Du har deltagit och medverkat på ett aktivt vis i våra diskussioner och vårt arbete.

Du skall i ditt arbete med religionerna känna till följande: - Grundare: Vem anser vara grundaren av religionen? - Symboler: Vilka symboler används? Vad betyder dem? Varför använder man just dem? - Gud/gudar: Vad kallas guden/gudarna? - Heliga böcker: Vilken/vilka heliga böcker används? - Platser för bön: Var ber man? Hur ser det ut där? - Andliga ledare: Vad kallas den som leder gudstjänsterna inom religionen? - Lagar/regler: Vad lever man efter? - Högtider: Vilka högtider firas? Hur och varför firas de? - Liv efter döden: Vad händer efter döden?

Hur ska det bedömas?

Genom observationer och redovisningar muntligt och skriftligt under temats gång och när temat avslutas.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: