Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets kemi

Skapad 2016-11-01 10:45 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 8 Kemi
I maten finns olika näringsämnen, t ex kolhydrater och proteiner. Men varifrån kommer kolhydrater och proteiner i maten?

Innehåll

När du har läst om området Livets Kemi kan du

 • redogöra för vilka näringsämnen vi behöver
 • beskriva vad som sker vid fotosyntesen och cellandningen
 • förklara sambandet mellan fotosyntesen och cellandningen
 • redogöra för vad kroppen använder kolhydrater till
 • redogöra för hur kolhydrater är uppbyggda
 • ge exempel på några enkla och sammansatta sockerarter
 • ge exempel på sötningsmedel och dess effekter
 • förklara skillnaden mellan snabba och långsamma kolhydrater
 • redogöra för vilken funktion fett har i kroppen
 • beskriva hur ett fett är uppbyggt
 • förklara skillnaden mellan mättat, omättat och fleromättat fett
 • redogöra för vilka funktioner proteiner har i kroppen
 • förklara hur ett protein är uppbyggt
 • redogöra för vilka födoämnen som innehåller protein
 • redogöra för några vitaminer, i vilka livsmedel de finns och vad de används till
 • redogöra för några mineralämnen och vilken funktion de har i kroppen

 

Centrala begrepp: Fotosyntes och cellandning, Näringsämne, Kolhydrat, Enkla sockerarter - glukos och fruktos, Sammansatta sockerarter - sackaros, laktos, stärkelse och cellulosa, Diabetes, Sötningsmedel, Fett, Vegetabiliskt och animaliskt fett, Mättade-, omättade- och fleromättade fetter, Protein, Hormon ocn enzym, Aminosyra, Vitamin, mineralämne och spårämne

Du ska få övning i att:

 • Läsa och tolka faktatexter
 • Laborera
 • Dokumentera

 Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Att skriftligt kunna förklara de centrala begreppen vid ett läxförhör/prov.
 • Genom att planera och genomföra ett laborationsprov.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förstå och använda centrala begrepp
 • Dokumentera
 • Laborera och skriva rapport

 

Undervisning

Du ska få övning i att: Läsa och tolka faktatexter - Laborera - Dokumentera - Göra jämförelser och dra slutsatser.

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

- Föreläsningsform där eleverna har möjlighet att ställa frågor och föra diskussionen framåt.

- Instuderingsuppgifter som görs både individuellt och i smågrupper

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: