Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vilda djur

Skapad 2016-11-01 10:52 i Uddaredskolan Lerum
Grundskola 2 – 3 Svenska Musik NO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss mer om olika svenska vilda djur genom att söka information, göra en tankekarta, se på film, läsa faktatexter, skriva egna texter både med fakta och fantasi samt måla passande bilder. Vi kommer även att sjunga sånger om de olika djuren.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

 

Målet med undervisningen är att du ska lära dig fakta om svenska vilda djur, till exempel hur de lever och vad de äter. Du kommer också att få lära dig att söka information, svara på frågor om faktatexter och med hjälp av stödord skriva en egen faktatext om djuret. 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

 

Innan arbetet startade fick klassen önska vilka djur de ville lära sig mer om och hur de skulle lära sig detta samt hur de skulle redovisa sina kunskaper. Då kom vi fram till följande:
1. Förbered dig hemma genom att skriva ner så mycket du vet om veckans djur. 
2. Klassen gör tillsammans en tankekarta. 
3. Klassen tittar på en faktafilm om djuret. 
4. Vi läser en faktatext om djuret och svarar på några frågor. 
5. Eleverna skriver egna faktatexter med hjälp av tio stödord som utgår från den tidigare faktatexten. 
6. Varannan vecka skriver eleverna i par en fantasitext med fakta på ipad där de två senaste djuren möts. Vi målar bild till detta. 
7. Eleverna får redovisa sina texter genom att läsa högt i liten grupp eller helklass. 

Varje vecka går vi till skogen där vi pratar om och tittar på spår av djuren.
På musiken sjunger vi sånger om djuren. 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

 

Läraren lyssnar och observerar för att se att du deltar aktivt i samtalet i gruppen. Du ska kunna svara på frågor om fakta med läslig handstil och hela meningar. Du ska kunna minnas texten för att sedan utifrån stödorden skriva en egen text. Läraren går igenom dina texter och ger respons på hur du kan förbättra din text. Om du vill förbättra din text kan du själv välja om du vill skriva mer fakta som du kommer ihåg, förutom de tio stödorden. Läraren observerar också hur du samarbetar med dina klasskamrater när ni skriver er text på ipaden. I er fantasitext ska ni även kunna återge några fakta om djuren och att er berättelse följer en röd tråd med början, mitten och avslut. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: