Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2016-11-01 10:55 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 6 Biologi Svenska Fysik
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med våra sinnen: vilka de är, hur de är uppbyggda och hur de fungerar.

Innehåll

Kursplanens syfte

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

 • Bi 4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi 4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi 4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi 4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Fy 4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy 4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Mål

Efter avslutat område ska du kunna:

 • berätta vilka våra sinnen är och hur de fungerar
 • ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn eller hörsel kan få
 • förklara något om hur vår hjärna och våra nerver fungerar
 • förklara hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna
 • förklara något om hur ljus och ljud fungerar
 • genomföra och dokumentera undersökningar
 • planera egna undersökningar

Begrepp

blinda fläcken, cell, glaskropp, gula fläcken, hornhinna, iris, lins, ljusmottagare, ljusstråle, näthinna, pupill, reflektera, senhinna, stavar, synnerv, tappar, ögonfrans, ögonlock, balansorgan, hörselben, hörselgång, hörselnerv, ljudvågor, snäcka, stämband, trumhinna, öron- mussla, örontrumpet, baston, buller, decibel, diskantton, eko, hertz, ljud, ljudkälla, ljudstyrka, ljudvågor, molekyl, tonhöjd, trumhinna, besk, luktcell, luktnerv, luktsinne, näsa, näsborrar, näshåla, näsmusslor, papiller, saliv, salt, slemhinna, smaklök, smaksinne, spottkörtel, surt, sött, tunga, umami, blodkärl, elastisk, fingeravtryck, hornlager, hud, hårstrå, hårresarmuskel, isolerande, känsel, pigmentcell, svettkörtel, talgkörtel, underhuds- fett, hjärnhalva, hjärnstam, kranium, lillhjärna, nerv- system, reflex, ryggmärg, storhjärna, bedövning, bedövningsmedel, djupsömn, dröm, drömsömn, dvala, förlamning, hjärnskakning, medvetande, minnesstörning, nedsövd, nervsystem, ryggmärg, svimma, syrebrist, alkohol, avgiftning, beroende, beroendeframkallande, berusad, blodtryck, drog, flimmerhår, hasch, hjärnceller, knark, kokain, lever, missbruk, missbrukare, narkoman, narkotika, nikotin, omdöme, reaktionsförmåga, röka, smuggla, sniffa, snusa, sot, tjära, tobak, åldersgräns

Arbetssätt

 • gemensam diskussion av förkunskaper
 • lärarledd genomgångar
 • titta på olika kortfilmer
 • instuderingsuppgifter
 • enkla experiment/undersökningar
 • dokumentation av undersökningar
 • planering av undersökningar

Elevinflytande

Du kommer att ha inflytande över:

 • arbetssätt: individuellt eller par/grupp
 • ideér till undersökningar
 • hur mycket fokus vi lägger på de olika delområdena

Bedömning

Bedömningen kommer att ske både genom muntliga bedömningar och genom ett skriftligt prov.

Eleverna gör dessutom en självbedömning före och efter varje delområde.

 • Bi 4-6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi 4-6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi 4-6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi 4-6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi 4-6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi 4-6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy 4-6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy 4-6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy 4-6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy 4-6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy 4-6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Sv 4-6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv 4-6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: