Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner och högtider

Skapad 2016-11-01 11:01 i Sollebrunns skola Alingsås
Utifrån TV-serien Ugglan och kompisproblemet och olika böcker får barnen möjlighet att reflektera och uttrycka sina tankar kring vänskap och hur man är mot andra.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Vi lär oss om olika länders och religioners traditioner och högtider. Vi lär oss om hur och varför de firas.

Innehåll

Övergripande mål

I detta arbete finns många kopplingar till läroplanens värdegrund och övergripande mål. I arbetsområdet finns delar från svenska och SO (religion).

 

Syftet med undervisningen

Syftet med undervisningen är att eleverna ska lära sig om olika traditioner och högtider.  

Få förståelse för olika traditioner.

Diskussioner och reflektioner utgår ifrån aktuell tradition eller högtid. Jämföra  likheter och skillnader mellan olika traditioner och högtider. 

 

Centralt innehåll

Här presenteras de områden i det centrala innehållet som undervisningen kommer att behandla:

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt eleven:
- kan berätta om tankar, funderingar och budskap i både film och bok och relatera till egna erfarenheter och vistelsen i skolan.
- lyssna på andra, ställa frågor och kommentera.


Under arbetets gång kommer bedömning att ske kontinuerligt. För att öva sig muntligt kommer eleverna få tillfällen och uppmuntras till att berätta. 

Undervisning och aktiviteter

- Ser på fakta och informations videos om olika traditioner och högtider.

- skriver och ritar fakta om ämnet, 

- arbetar i häften om ämnet.

- Lyssna på berättelser och prata om innehållet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: