Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-11-01 11:19 i Hogstorps Skola Uddevalla
Ett arbetsområde kring stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 Svenska Bild SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig hur människor levde under forntiden i Norden men främst i Sverige. Utifrån en tidslinje lär vi oss om hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi ska även lära oss om hur forntiden idag har lämnat spår efter sig i vår natur och i språkliga uttryck.

Innehåll

Planering för arbetsområdet

Syfte - varför vi ska arbeta med det här området

Lära dig skillnader och likheter mellan olika tidsepoker
Lära dig hur människor har levt i olika tider
Lära dig hur natur och religion påverkar hur människor lever och bor

 

Arbetssätt - det här ska vi göra

Läsa och skriva faktatexter 

Arbeta med SO-boken s. 98-141 samt tillhörande läsförståelse

Lyssna på fakta som läraren berättar
Ta del av faktafilmer

Illustrera och framställa bilder med hjälp av olika material och tekniker.

Bedömning - det här ska bedömas

 

Din förmåga att:

-placera ut de olika tidåldrarna på en tidslinje

-förstå och använda begrepp som hör ihop med arbetsområdet

-kortfattat berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern

-göra enkla jämförelser mellan hur människor levde under forntiden och hur vi lever idag

-berätta och beskriva några spår från forntiden som finns kvar idag

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

NO Sv Bl SO
Bedömningsmatris 1-3

Genom undervisning i samhällsorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • SO   3   Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3   Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3   Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Nivå 1*
Nivå 2*
Nivå 3
So
Förmågan att beskriva delar av människan tidiga historia:
Du kan - med hjälp -namnge de olika tidsåldrarna och berätta kortfattat om hur människor levde då.
Du kan - på ett enkelt sätt - namnge de olika tidsåldrarna och berätta om hur människor levde då .
Du kan - på ett utförligt sätt - namnge de olika tidsåldrarna och berätta om hur människor levde då
So
Förmåga att beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen:
Du kan - med hjälp - beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan - på ett enkelt sätt - beskriva ur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan - på ett utvecklat sätt - beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
So
Förmågan att använda tidslinjer och tidsbegrepp:
Du kan - med hjälp - använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan - till viss del - använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan - i stor utsträckning - använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: