Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4-6: ett rörelsemönster

Skapad 2016-11-01 12:18 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Området sträcker sig kontinuerligt från åk 4-6 Arbetsområdets omfattning: Du ska utveckla dina sätt att röra dig fysiskt inom många olika sorters aktiviteter både inom och utomhus och ges möjlighet att ta ställning i olika frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Du ska lära dig samarbeta på ett bra sätt och visa respekt mot alla. T.ex inom lekar, spel och andra idrottsövningar. (Bollsport, gymnastik, friidrott mm.)

Innehåll

Mål efter avslutat område

Du ska kunna delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och variera och anpassa dina rörelser till viss del till aktiviteten.

Du ska kunna samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att träna allsidigt med att prova på så många olika aktiviteter som möjligt inom- och utomhus. Vi kommer att samarbeta inom olika lekar och spel där alla ska bli medvetna om att alla har olika förutsättningar och kunskaper. Vi tränar på att bemöta alla idrotter likvärdigt och med respekt samt vilken betydelse regler har. Vi pratar kring frågor som utvecklar ditt rörelsemönster samt hur din tilltro till din egen förmåga kan öka. Vi har roligt!

Bedömning

* Du bedöms efter ditt aktiva deltagande på lektionerna oavsett innehåll eller vilken miljö aktiviteterna är i.

* Du bedöms efter hur väl du kan utföra och anpassa dina rörelser till aktiviteterna.

* Du bedöms efter hur väl du kan anpassa dina rörelser beroende på sammanhang.

Centralt innehåll och kunskapskrav

sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap

olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus

ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Matriser

Idh
Idrott och hälsa år 6

Ej redovisat tillräckliga kunskaper
E
C
A
Lek, spel och idrott
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Rörelse till musik och dans
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Samtala om fysisk aktivitet
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Aktiviteter i natur och utemiljö
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpass- ning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Skadeförebyggande åtgärder
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är för- knippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är för- knippade med lekar, spel och idrotter.
Simma 200 meter varav 50 meter ryggsim
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Nödsituation vid vatten
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: