Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skog och natur år 4

Skapad 2016-11-01 12:27 i Tjärnaängskolan Borlänge
Vi jobbar med djur, växter och hur allt fungerar i naturen. Vi tittar på film från SLI, använder PULS Sverige Skogen att läsa i och spelar spel om växter och djur.
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Vi lär oss om skog och natur, om växter och djur...!

Innehåll

Konkretiserade mål

Eleven ska:
veta hur en näringskedja/näringsväv fungerar och hur allt i naturen hänger ihop.
veta hur man sorterar och grupperar växter och djur
lära sig de vanligaste växterna och djuren som vi har i Sverige
lära sig om livets utveckling och hur växter och djur anpassar sig i olika miljöer
veta hur vi påverkar miljön

Arbetssätt

Vi kommer att:
Ha genomgångar
Använda datorer till att forska om växter och djur
Se filmer och växter och djur
Diskutera i smågrupper och helklass
Läsa texter och svara på frågor
Redovisa för varandra

Begrepp

De här begreppen är centrala:
Art
Ekosystem
Fotosyntes
Pollinering
Näringsväv
Näringskedja
Nedbrytare
Producent
Konsument

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

Vara aktiv i samtalen på lektioner

Lämna in enkla forskningsuppgifter

Göra ett collage med växter och djur 

Kunna samarbeta i par

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Skog och natur

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomförande
Kan med lärares stöd genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Kan med visst stöd av lärare genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Användande
I I arbetet använder eleven utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: