Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1, HT16

Skapad 2016-11-01 12:27 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

SO
SO år 1, HT16

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Du kan med stöd av vuxen berätta om några trafikfarliga platser omkring skolan och ditt hem. Du kan med stöd av vuxen berätta om några trafikregler, exempelvis vad man ska tänka på vid övergångsställen, tågrälsar, bilåkning och cykling.
Du kan berätta om några trafikfarliga platser omkring skolan och ditt hem. Du kan berätta om några trafikregler, exempelvis vad man ska tänka på vid övergångsställen, tågrälsar, bilåkning och cykling.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Du kan med stöd av vuxen berätta om födsel och död inom kristendom, judendom och islam.
Du kan berätta om födsel och död inom kristendom, judendom och islam.
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Du kan med stöd av vuxen berätta om kyrkan, synagogan och moskén och om dessa finns i närområdet.
Du kan berätta om kyrkan, synagogan och moskén och om dessa finns i närområdet.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Du kan med stöd av vuxen ge exempel på en högtid, symbol och berättelse från kristendomen, judendomen och islam.
Du kan ge exempel på en högtid, symbol och berättelse från kristendomen, judendomen och islam.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: