Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering SO åk 1

Skapad 2016-11-01 13:31 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 1 SO (år 1-3)
Du kommer att utveckla dina förmågor om samhället och demokratiska frågor/beslut.

Innehåll

Syftet med undervisningen

 

 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor

 Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln

 

Det här ska du lära dig.

Kunna skolans regler.

Känna till några barnkonventioner ( barnens rättigheter )

Du ska ha förståelse för egna och andras känslor.

Veta hur du korsar en trafikerad väg, samt känna igen några trafikmärken.

Öva att ta demokratiska beslut och kunna följa dem.

Kunskap om högtiderna påsk och jul och om några berättelser från Gamla Testamentet.

Du ska förstå hur dina handlingar påverkar miljön.

Du ska förstå hur ett samhälle är uppbyggt och vika samhällsfunktioner som finns.

Så här kommer vi att arbeta.

 

Vi arbetar dagligen med våra regler, hur man är en bra kompis, allas lika värde,

I våra samlingar tränar vi att sätta ord på våra känslor och gör olika samarbetsövningar.

Vi tränar trafikvett vid våra utflykter och i klassrummet.

Vi röstar fram olika beslut.

Vi kommer att höra berättelser och se filmer ur GT och våra högtider samt rita och skriva till.

Vi källsorterar och pratar om och ser filmer om miljöpåverkan.

Vi kommer att arbeta kring samhällets uppbyggnad genom teman och Storyline. 

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Se hur du förstår och följer våra regler och normer.

Se hur du för enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och hur man är en bra kompis.

Se hur du uppför dig i trafiken.

Se hur du deltar och följer våra demokratiska beslut.

Se hur du kan återberätta och dokumentera några bibliska berättelser, och högtider.

Se hur du reflekterar, lyssnar och deltar i diskussioner. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: