👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden årskurs 3 vårterminen 2021

Skapad 2016-11-01 13:45 i Ekenäs skolan Stenungsund
Ett arbete med temat forntiden från stenåldern till järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du kommer att få bekanta dig med istiden, järnåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi reser 14 000 år f kr tillbaka i tiden och börjar där istiden tog slut.

Innehåll

 

MÅL:

 • Stimulera nyfikenhet, intresse och engagemang för vår historia.
 • Utveckla kunskaper över hur människor levt under olika tidsperioder.
 • Kunna göra jämförelser kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
 • Lära oss om religionens betydelse i människornas vardag då och jämföra det med hur det är i dag.

 

Så här gör vi:

 • Vi startar upp med en gemensam forntidsdag i skogen, där du får baka pinnbröd och tillverka din egen pilbåge. 
 • Läser fakta texter om forntiden.
 • Skriver faktatexter utifrån de texter vi studerar.
 • Skriver berättelser och sagor, själv och tillsammans med andra.
 • Samtalar, reflekterar och jämför över hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden. Utifrån flickor-pojkar, klimatpåverkan, religionens betydelse, makt. 
 • Ser på filmer.
 • Skapar bilduppgifter, med olika tekniker, som tillhör ämnet.
 • Gör lerkrukor.
 • Målar hällristningar på sten.
 • Bygger hus efter stenåldersmodell. 

 

Detta kommer att bedömas:

 • Förmågan att ta till dig kunskaper och använda dessa.


Du ska kunna:
*
placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning.
* berätta om några spår i naturen från forntiden.
* reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
* förklara begreppen: istid, stenåldern, bronsåldern, järnåldern, dåtid, nutid, framtid, fornlämningar, fynd, tidslinje, f.Kr, och e.Kr.
* beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar och religion.
* framställa bilder som passar till temat.
* skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår.
* vara delaktig i samtal i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3