Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk 1 ht 16

Skapad 2016-11-01 13:45 i Jutarumsskolan Halmstad
Mall till LPP med stödfrågor enligt Diskussionsunderlag Lgr 11
Grundskola 1 – 9 SO (år 1-3)
Under hösten kommer vi under några veckor arbeta kring arbetsområdet trafik. Tillsammans kommer vi lära oss mer kring vanligt förekommande trafikregler, trafikskyltar, reflexer samt hur man på ett säkert sätt rör sig i sin närmiljö.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

 • Vi kommer reflektera kring över hur individer och samhällen formas, hur de kan förändras och hur de påverkar varandra i relation till trafik.
 • Vi kommer dokumentera förkunskaper kring ämnet trafik innan genomgångar genom en tankekarta tillsammans i klassen.

Innehåll

 • Vi kommer tillsammans lära oss mer kring vanligt förekommande trafikregler, ex. vilken sida av vägen man cyklar respektive går på, hur man signalerar vid cykling samt hur man på ett säkert sätt kan passera en gata med och utan övergångsställe och trafikljus. 
 • Hur man på bäst sätt använder en reflex och varför man ska använda det.

Bedömning

 • Aktivt deltagande under lektionerna. 
 • Genom producerande av plansch som kommer att redovisas för f-klasserna.

Konkretisering av mål samt arbetssätt.

 • I grupper om 2 och två kommer vi tillverka en plansch där ni ska visa vad ni lärt er och vad ni vill förmedla till de som ska redovisas för. 
 • Lära oss mer kring och rita trafikskyltar som är vanligt förekommande i vår närmiljö. 
 • Ta del av olika avsnitt ur programmet "Gatsmart"

Dokumentation

 • Dokumentation kommer ske genom rita och förklara trafikskyltar i vår närmiljö.
 • Två och två kommer ni producera en plansch. 
 • Vi kommer att redovisa vår planscher och dela med oss av vår kunskap till förskoleklasserna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: