Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga och bo - stabilt och hållbart

Skapad 2016-11-01 13:59 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Det här arbetsområdet kommer att handla mycket om byggnader och broar. Du ska få lära dig mer om hur vårt sätt att bygga har utvecklats genom historien och vad det är som påverkar hur våra hus och byggnader ser ut. Vi kommer även blicka framåt och fundera över hur vi ska kunna skapa stabila och hållbara byggnader i framtiden.
Grundskola 4 – 6 Matematik Svenska Teknik
Det här arbetsområdet kommer att handla mycket om byggnader och broar. Du ska få lära dig mer om hur vårt sätt att bygga har utvecklats genom historien och vad det är som påverkar hur våra hus och byggnader ser ut. Vi kommer även blicka framåt och fundera över hur vi ska kunna skapa stabila och hållbara byggnader i framtiden.

Innehåll

Bygga och bo

Inledning

Behovet att få skydd och tak över huvudet har vi människor i alla tider löst på många olika sätt. Vi har byggt hyddor, stugor och stall, låghus och höghus, radhus och badhus och många andra typer av byggnader. En fungerande och hållbar bostad kan se olika ut från ett land till ett annat. Du ska få lära dig om vad som har haft betydelse när människor har skapat sina hus och andra byggnationer runt omkring i världen. Vi kommer bland annat att studera olika typer av byggmaterial och olika sätt att bygga på. Vidare kommer vi att diskutera geografiska faktorer som påverkat och påverkar oss människor när det handlar om hur och var vi bygger och var vi bor.

Arbetsformer

När vi arbetar med det här området kommer du att få lyssna på genomgångar, vara med och diskutera samt delta i praktiska moment såväl i helklass som i mindre grupper. Du kommer också att få läsa faktatexter och svara på frågor. Vi kommer att se en eller flera filmer som handlar om de tekniska aspekterna av vårt bostadsbyggande och de tekniska system som hör ihop med våra bostäder. Förutom att träna inför provet kommer du att få i läxa att hemma göra en ritning av ditt rum. 

Utvärdering

Arbetet kommer att starta under vecka 45 och avslutas under vecka 50 (eller senast i början av nästa termin). Utvärdering och bedömning sker fortlöpande under arbetets gång och vid ett skriftligt prov som du skriver fredag 16/12. Då ska du kunna:

* Ge exempel på olika typer av hus och berätta om varför de är byggda på ett visst sätt.

* Ge minst tre exempel på föremål i vilka det är viktigt med hög hållfasthet.

* Redogöra för begreppen dragkraft, tryckkraft, böjning och utmattning med avseende på hållfasthet.

* Berätta om några vanliga byggmaterial, som t.ex. trä, betong och glas, samt ange några av deras fördelar och nackdelar.

* Ange minst tre saker man behöver ta hänsyn till när man väljer material till ett husbygge.

* I stora drag redogöra för hur ett fjärrvärmesystem fungerar (från fjärrvärmeverket till värme i Pers lägenhet).

* Ge minst två andra exempel på hur vi får värme i våra hus.

* Berätta något om vardera av de fyra formerna som ofta används när man bygger eller konstruerar något; triangeln, röret, bågen och        vecket. 

* Kortfattat redogöra för hur brobyggarkonsten har utvecklats från de första stock-och sten-broarna till dagens moderna broar.

* Känna igen och namnge minst två olika typer av broar.

* Göra en ritning av ditt rum i skala 1:10 och tillsammans med några kompisar bygga en modell av ett av era rum.

 

Lycka till med dina teknikstudier!      

Per

   

Bildresultat för byggnader      Bildresultat för byggnader  Bildresultat för hyddor

 

Bildresultat för broar       Bildresultat för broar       Bildresultat för broar

 

 

 

Uppgifter

 • Rita av ditt rum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: