Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inventions

Skapad 2016-11-01 14:18 i Vallåsskolan Halmstad
Ett kort arbetsområde med bland annat texter och övningar från läroboken What's up.
Grundskola 8 Engelska
You will work with the theme Inventions from What's up 8 during the weeks 45 - 50. We will read texts, work with vocabulary connected with the texts, do a speaking activity and write a text.

Innehåll

Goals

You will improve your English skills and work on your ability to speak English and write in English. The tasks connected with the texts from the textbook will help you practice speaking, reading, writing and listening.

Plan for the theme Inventions

We start the project by listening to some explanations regarding famous inventions, discuss those and other inventions.
Then you will work with the text the Smartest in the world with vocabulary and exercises in the workbook. You will also do a speaking activity in a smaller group and write a text about an invention. 

Weekly plan: 
Week 45
Monday: Starter + did you get it? Exercises 1-3. Vocabulary from starter on p. 83 and the top inventions words
Homework: finish writing assignment from before the fall break. 

Week 46 
Monday: Text and vocabulary from the text the Smartest in the world. Listening activity.
Thursday: Activities for the Smartest in the World 

Week 47
Monday: Ted talk and discussion 
Thursday: Listening comprehension 

Week 48
Monday: Reading comprehension.
Thursday: Prepare for writing assignment 

Week 49
Monday: Writing assignment 
Thursday: Speaking activities 

Week 50
Monday: Speaking activities 
Thursday: Evaluation 

Assessment

You will be evaluated by different categories such as your speaking ability, your pronunciation, grammar and your ability to interact in a conversation held in English. Here your ability to understand spoken English is important, and looked upon, in order to keep the conversation fluent. You will also get evaluated during class. 

Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i engelska i slutet av åk 9 (hämtat från Lgr 11)

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Inventions

Rubrik 1

Tala
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala: Uttal
Du kan göra dig förstådd även om du gör en del språkliga fel
Du har ett bra uttal och arbetar med att förbättra intonationen
Du har ett mycket bra uttal och en god intonation
Tala: Samtala
Du försöker vara delaktig i samtalet, ställer enstaka frågor
Du ger sammanhängande svar på exempelvis frågor
Du är engagerad i samtalet och ser till att det flyter framåt
Tala: Ordförråd
När du inte kan komma på ett ord behöver du inte gå över till svenskan utan hittar ett annat engelskt ord istället
Du kan många ord och har olika sätt att komma runt eventuella språkliga problem
Du har ett stort ordförråd som du kan använda dig av för att variera dig i olika sammanhang. Du har många språkliga strategier för att komma runt eventuella språkliga situationer.
Förstå: Tal
Du förstår det väsentliga i talad engelska
Du förstår helheten och detaljer i talad engelska
Du förstår helhet och detaljer och kan uppfatta nyanser i talad engelska samt tolka dessa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: