Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärobokstext

Skapad 2016-11-01 14:41 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Konsten att använda sig av lärobokstext.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera lärobokstexter i geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Vi kommer att öva på att läsa textavsnitt med ett ofta svårt språk och att medvetet bortse från ord vi inte förstår. Texterna ska vi använda för att svara på frågor om innehållet.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna använda sig av läromedelstext för att svara på innehållsliga frågor.

Eleverna ska kunna redogöra för när svaret på en fråga står uttryckligen och när det står mellan raderna.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att förstå innehållet i en text som egentligen är för svår genom att medvetet bortse från ord och fraser man inte förstår och istället söka första hela stycken.

Bärande begrepp

Stycke

Rubrik

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Lärobokstext

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna använda sig av läromedelstext för att svara på innehållsliga frågor.
Eleverna ska kunna redogöra för när svaret på en fråga står uttryckligen och när det står mellan raderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: