Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hembygden,Toråsskolan år 2 Ht-16

Skapad 2016-11-01 14:54 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Gäller för 2A, 2B och 2C HT-16
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.
Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.
Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.

Förmågor

Genom undervisningen i SO ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 •  kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 •  reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv,

Centralt innehåll för skolår 1-3 (Lgr11)

Förutsättningar i natur och miljö för befolking och bebyggelse, t ex mark, vatten och klimat.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, t ex dokumentära bilder och konstbilder.
 

Våra mål utifrån kunskapskraven för år 3 Lgr 11

Eleven undersöker hemortens historia och ger exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser, bilder och olika skildringar.
Eleven beskriver platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven ger  exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

.

Så här arbetar vi

Vi gör en tidslinje och samtalar i klassen om olika generationer och om hur det var att leva och bo i Vallda för ca 100 år sedan. Vi gör studiebesök på skolmuseet i Vallda, tittar på en film om skolan förr i tiden och läser och pratar om hur det var att gå i skolan för ca 100 år sedan. Vi gör studiebesök i Vallda kyrka, där vi bakar bröd i en vedeldad ugn och blir guidade i kyrkan. Vi sjunger en psalm, ”Din klara sol går åter upp”. Vi leker gamla lekar så vi får prova på hur man lekte för ca 100 år sedan. Vi tittar på och samtalar om historiska och samtida bilder.

Så här visar du vad du har lärt dig

Du är aktiv under våra studiebesök och samtal.
Du berättar i ord och bild om det du lärt dig.
Du kan göra enkla jämförelser om hur det var att leva förr och nu.
Du kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: