Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras av känd konstnär

Skapad 2016-11-01 14:56 i Förberedelseenheten Uppsala
Grundskola 7 – 9 Bild
Vi tittar på kända konstnärer och du får välja en bild som du vill förändra. Du ska med andra ord göra en parafras.

Innehåll

Vi kommer titta på olika kända konstnärers bilder och sedan går vi igenom vad en parafras är. Du får välja ett konstverk som du ska förändra på valfritt sätt med valfri teknik.

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Bedömning

 • Förmåga att analysera och tolka konstverk.
• Färdigheter att utveckla idéer och prova sig fram med skisser.
• Kombination av färg, form och komposition.
• Förmågan att framställa en egen bild. Hur väl genomarbetat ditt arbete är.

 

 

Matriser

Bl
Bild år 7-9 - förmågor

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Framställa bilder
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **enkelt** bildspråk och **delvis** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **utvecklat** bildspråk och **relativt väl** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **välutvecklat** bildspråk och **väl** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på **i huvudsak** fungerande sätt och **prövar** då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **relativt väl** fungerande och varierat sätt och **prövar och omprövar** då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **väl** fungerande, varierat och idérikt sätt och **prövar och omprövar** då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett **väl** fungerande sätt.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet **bidra till** att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla delvis** egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla** egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen **bidrar** eleven **till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **viss** anpassning till syfte och sammanhang
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **relativt god** anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **god** anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan också ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **enkla** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **förhållandevis komplexa** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **komplexa** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka, resonera & koppla
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då **enkla och till viss del** underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Beskriva
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett **enkelt** sätt med **viss** användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett **utvecklat sätt** med **relativt** god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett **välutvecklat** sätt med **god** användning av ämnesspecifika begrepp.

Ny rubrik

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Ny aspekt

Ny rubrik

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9

Ny rubrik

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: