👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal, del 2

Skapad 2016-11-01 14:57 i Förberedelseenheten Uppsala
algebra
Grundskola 7 – 9 Matematik
När du har arbetat med detta arbetsområdet ska du kunna: Sortera tal i olika talmängder Faktorisera tal Räkna med negativa tal Räkna med potenser Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal Använda dig av Pythagoras sats

Innehåll

Begrepp

talmängder

naturliga tal, hela tal, rationella tal,

irationella tal, reella tal, primtal,

sammansatta tal, primfaktorer

faktorträd, negativa tal, kvadrattal

kvadratrot, Pythagoras sats

katet, hypotenusa

 

Undervisningens innehåll:


•Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
•Beräkningar som görs i boken
•Problemlösningsuppgifter

 

När vi har avslutat arbetsområdet ska du kunna:


•Kommunicera/visa hur du löser uppgifterna
•Utveckla dig i att resonera
•Använda rätt begrepp
•Utveckla din förmåga att lösa problem(strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet)
•Förstå positionssystemet, negativa tal
•Addera och subtrahera negativa tal
•Multiplicera och dividera negativa tal
•Potensform, tiopotenser med små och stora tal

 

Hur du får visa dina kunskaper:


•Hur du resonerar under lektionerna i skrift, par helklass.
•Hur du använder aktuella begrepp och hur du ser sambanden mellan olika begrepp.
•Kvalitén i dina metoder
•Hur du kommunicerar/visar dina lösningar.
•Hur du löser problem (strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet) Prov