Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kapitel 3 Decimaltal

Skapad 2016-11-01 14:59 i Hågadalsskolan Uppsala
MatteDirekt borgen 5A planering för kapitel 3 Decimaltal.
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdet innebär att eleverna ska arbeta med decimaltal. Vi kommer att arbeta med hur man skriver decimaltal, hur man storleks ordnar dem samt räkning med decimaltal. (Addition och subtraktion)

Innehåll

 

 

Decimaltal 

Vi kommer att arbeta med decimaltal under veckorna 41-46

Syfte

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
 • skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal

Arbetssätt

Enskilt arbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 3.

Grupparbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 3.

Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)

Gemensamma genomgångar och samtal

Hemuppgifter och uppgifter via datorn där de får träna på olika tal via ett spel. (Kahoot) 

Utvärdering/reflektion

Diagnos kapitel 3

Efter diagnos kommer vi att repetera decimaltal samt fördjupa oss inom decimaltal. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik - decimaltal

Kunskapsmatris - Decimaltal

Eleven visar ännu inte grundläggande kunskaper inom området
Eleven visar grundläggande kunskaper inom området
Eleven visar goda kunskaper inom området
Eleven visar mycket goda kunskaper inom området
skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Du har förmåga att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
Du har god förmåga att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
Du har mycket god förmåga att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
Du har förmåga att skriva decimaltal.
Du har god förmåga att skriva decimaltal.
Du har mycket god förmåga att skriva decimaltal.
storleksordna decimaltal
Du har förmåga att storleksordna decimaltal.
Du har god förmåga att storleksordna decimaltal.
Du har mycket god förmåga att storleksordna decimaltal.
addera och subtrahera enkla decimaltal
Du har förmåga att räkna med decimaltal.
Du har god förmåga att räkna med decimaltal.
Du har mycket god förmåga att räkna med decimaltal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: