Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa - vår världsdel

Skapad 2016-11-01 15:03 i Fårdala skola Tyresö
Vi kommer att arbeta med de olika europeiska länderna.
Grundskola 5 – 6 Svenska Geografi
Hur många länder finns det i Europa? Vilket är det största landet? Vad heter det högsta berget? Hur många människor bor i världsdelen? Varför bor det så många människor i vissa delar av Europa och få i andra? dessa frågor får vi förhoppningsvis svar på under temat.

Innehåll

1. Europa - vår världsdel

 Under några veckor kommer vi att arbeta tematiskt med Europa. 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

4. Arbetssätt

-Gemensamt läsa faktatexter i PULS geografibok och arbeta med olika geografiska begrepp.

-Ha gemensamma och enskilda övningar i kartkunskap och namngeografi. Använda webbsidan www.seterra.se

-Se film på NE:  Europa - vår del av världen.

-Diskutera och jämföra olika levnadsvillkor mm i olika delar av Europa. 

-Läsa Fröken Europa, en skönlitterär bok som handlar om Europa. 

5. Bedömning

Namngeografin kommer att kontrolleras genom ett skriftligt prov.

Kartkunskapen bedöms genom en uppgift där du ska ta reda på saker om ett land enbart genom att använda kartboken.

Jämförelserna mellan olika länder kommer att ske i gruppdiskussioner.

Geografiska begrepp används i en faktatext om en del av Europa. 

Muntlig redovisning av ett land sker i mindre grupper. 

6. Kunskapskrav

Efter arbetsområdet förväntas du kunna:

-Olika europeiska länders läge och huvudstäder

-använda kartboken för att utläsa information om ett land.

-göra jämförelser mellan olika delar av Europa, gällande te.x. levnadsstandard och naturtillgångar.

-söka och sätta ihop information från olika källor samt använda ämnesspecifika ord.

-förbereda och hålla en muntlig redovisning med anpassningar till innehåll och situation.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Tyresö Geografi år 4-6 Skolverksmodell UTAN indelningar

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Natur- och kulturandskap
Eleven har **grundläggande** kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har **goda** kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven **enkla** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven **förhållandevis komplexa** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven **komplexa** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **i huvudsak** fungerande sätt, samt för **enkla** resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **relativt väl** fungerande sätt, samt för **utvecklade** resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **väl** fungerande sätt, samt för **välutvecklade** resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har **grundläggande** kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med **viss** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har **goda** kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med **relativt god** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med **god** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Sv Ge
Tyresö Svenska år 4-6 Skolverksmodell UTAN indelning

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat** urval av källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat** urval av källor och för då **utvecklade** resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat** urval av källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller **enkla** beskrivningar, egna formuleringar och **viss** användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller **utvecklade** beskrivningar, egna formuleringar och **relativt god** användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller **välutvecklade** beskrivningar, egna formuleringar och **god** användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak** fungerande inledning, innehåll och avslutning och **viss** anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med **relativt väl** fungerande inledning, innehåll och avslutning och **relativt god** anpassning till syfte och mottagare
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med **väl** fungerande inledning, innehåll och avslutning och **god** anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: