Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Toråsskolan år 2 läsåret 16/17

Skapad 2016-11-01 15:03 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Gäller för 2A, 2B och 2C läsåret 16/17.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Ge eleverna verktyg att kunna hantera information, kunskap och reflektioner kring deras vardag i skolan.

Eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt, såsom samarbete i olika grupper.

Eleverna ska ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.

Förmågor

Reflekterar över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll för skolår 1-3 (Lgr11)

Hur möten går till, t ex hur klassråd organiseras och genomförs.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Våra mål utifrån kunskapskraven för år 3 Lgr 11

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven kan beskriva hur till exempel klassråd brukar organiseras och genomföras.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

 

Så här arbetar vi

 

Vi genomför klassråd regelbundet.

Vi belyser barnkonventionen och diskuterar innehållet samt jämför hur barns levnadsvillkor ser ut i olika länder.

Vi sätter upp trivselregler, diskuterar varför de behövs och följer dem.

Vi har olika former av samlingar i klassen då elevnära samhällsfrågor och livsfrågor tas upp.

Vi genomför olika värderingsövningar där egna ställningstaganden görs.

Så här visar du vad du har lärt dig

Du deltar aktivt i diskussioner och övningar, ger synpunkter, ställer frågor och kommenterar.

Du känner till hur klassråd organiseras och deltar aktivt.

Du känner till klassens trivselregler och följer dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: