Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2016-11-01 15:18 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F
Vi arbetar med Sveriges naturlandskap, kulturlandskap och landskap.

Innehåll

  • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige      Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och     tematiska kartor.
  • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  • Berättelser från Fornskandinavisk och äldre samisk religion
  •  
  • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter
  • Fotosyntes

Naturen som resurs för rekreation

Du ska kunna:

Väderstrecken

Arbeta med en Atlas och förstå kartans färger

Skillnaderna i Sveriges naturlandskap

Sveriges landskap, största sjöar och städer

Känna till om Samernas historia och några nationella minoriteter i Sverige

Resonera kring olika levnadsförhållanden på olika platser i Sverige

Göra jämförelser mellan olika platser i Sverige

Använda geografiska begrepp i samtal

 

Uppgifter

  • Imovie eller affisch

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: