Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English in fourth grade, Bergagårdsskolan

Skapad 2016-11-01 17:19 i Bergagårdsskolan Öckerö
Here you can find out what we are working with this year, why and what you are expected to learn.
Grundskola 4 Engelska
During this year we will learn the basics in English, and how to make a conversation. Of course we will learn lots of new words and phrases and some grammar as well.

Our English book "Magic" will guide us through all this, but there will definitely be lots of other exercises to make it even more fun.

Innehåll

Mål att arbeta mot

Långsiktiga mål:

 • Utveckla språklig säkerhet såväl muntligt som skriftligt.
 • Utveckla din läs- och hörförståelse.

Arbetsbeskrivning

 • Du kommer att få lära dig genom att arbeta i vårt läromedel "Magic"
 • Du kommer att få lyssna på engelska texter, läsa, översätta och skriva texter, samtala på engelska, läsa ramsor, leka lekar och sånger.
 • Du kommer att få träna på din engelska i workbook, på webben och på arbetsblad

Bedömning

Jag kommer efter avslutat område bedöma om du kan:

 • skriva enkla texter om saker du känner till
 • läsa och förstå enkla texter
 • förstå enkla instruktioner
 • på ett enkelt sätt muntligt presentera dig själv, din familj och fritidsintressen 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: