Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slavhandeln

Skapad 2016-11-01 18:26 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska Historia
Artikel om slaveriet och slavhandeln.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer du att i etapper och på engelska skriva en artikel om slaveriet och slavhandeln. Artikeln ska skrivas som om du vore en arg motståndare till slavhandeln under 1800-talets början.

Konkreta mål

Eleven ska kunna beskriva hur slavhandeln gick till.

Eleven ska kunna resonera kring de effekter slaveriet hade.

Eleven ska kunna analysera slaveriet utifrån samtida värderingar.

Eleven ska kunna anpassa sitt språk till uppgiften.

Eleven ska kunna bearbeta egen skriven text i förbättrande syfte.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att under tidspress formulera korta textavsnitt.

Bärande begrepp

Triangelhandeln

Slaveri

Värdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9

Matriser

Hi En
Slavhandeln

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven ska kunna beskriva hur slavhandeln gick till.
Eleven ska kunna resonera kring de effekter slaveriet hade.
Eleven ska kunna analysera slaveriet utifrån samtida värderingar.
Eleven ska kunna anpassa sitt språk till uppgiften.
Eleven ska kunna bearbeta egen skriven text i förbättrande syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: