Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft - är det någonting? NO åk4

Skapad 2016-11-01 19:42 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Luften är någonting vi andas. Vi ser den inte men känner vi den? Vad är luft egentligen?
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi NO (år 1-3) Fysik
Vi kommer att arbeta med luft och undersöka vad luft och tryck är. Du ska kunna utföra enkla experiment och dokumentera experiment på ett naturvetenskapligt sätt. Du ska använda begrepp och argumentera för dina hypoteser och dina egna slutsatser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att genomföra undersökningar i fysik och kemi samt att använda fysiken och kemins begrepp för att beskriva samband. Du ska få diskutera och argumentera för dina hypoteser och slutsatser. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att utföra undersökningar efter given arbetsbeskrivning, 
 • din förmåga att dokumentera undersökningar på ett vetenskapligt sätt
 • din förmåga att delta i diskussioner och framföra din uppfattning.
 • din förmåga att beskriva luftens egenskaper samt hur man kan observera dessa.
 • din förmåga att föra anteckningar till film och gemensamma genomgångar.
 • din förmåga att använda viktiga ord och begrepp  
 • din förmåga att kunna arbeta enskilt och i grupp


Bedömning sker när du utför en undersökning, dokumenterar och diskuterar denna. När du deltar i undervisningen samt vid slutet av arbetsområdet när du får berätta om luftens egenskaper samt hur de kan observeras då vi har ett förhör som är antingen muntligt eller skriftligt.

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer att se faktafilm som berör ämnet
 • Muntliga genomgångar
 • Läsa och diskutera utifrån texter
 • Klassrumsdiskussioner
 • Sammanfatta information från filmer, texter och diskussioner. 
 • Göra enkla experiment enskilt och i grupp
 • Dokumenterar undersökningar och experiment.
 • Arbeta med frågor utifrån experiment, filmer och lästa texter
 • Ett avslutande delprov under terminen.
 • Hemuppgifter

 

Detta ska du lära dig:

 • Vad är luft?
 • Vad är lufttryck?
 • Att luft tar plats
 • Att luft kan tryckas ihop
 • Att luft ger motstånd
 • Vad är vind?
 • Hur uppkommer vind?
 • Utföra olika experiment och skriva labbrapporter
 • Olika begrepp inom området som luft, lufttryck, luftmotstånd, syre och koldioxid
 • Diskutera och argumentera för dina hypoteser och slutsatser.

Uppgifter

 • Luft är det någonting?

 • luft är det någonting

 • Vakuum

 • Atmosfären

 • Atmosfären förr i tiden

 • Vad är vind?

 • Vad är vind?

 • Luft ger motstånd

 • Atmosfären förr i tiden

 • Luft ger motstånd

 • Vad är lufttryck?

 • Atmosfären

 • Vakuum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Fy  1-3
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6

Matriser

NO Fy Bi Ke
Luft och tryck

Ny nivå
>
>>
>>>
Du deltar inte i samtal och diskussioner.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du genomför inte några undersökningar och tar inte ansvar eller formulerar frågeställningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du visar inte att du kan hantera utrustning.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du jämför inte dina och andras resultat. Bidrar inte med resonemang och/eller förslag.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Du dokumenterar inte dina undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du för inga resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft.
Du kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan inte berätta om några naturvetenskapliga upptäkter.
Dessutom kan du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: