Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 6 - Unit 1 Making friends - E.T the extra terrestrial

Skapad 2016-11-01 22:42 i Öjersjö Brunn Partille
Planering kring arbetet med första delen i Magic 6 som till största del handlar om E.T.
Grundskola 6 Engelska
E.T. the Extra-Terrestrial. You´ll meet the boy Elliot and his soon becoming friend with an extra -terrestrial named E.T, in a thrilling adventure with a timeless theme about life itself, humanity and friendship.

Innehåll

Undervisning/Innehåll

Den här planeringen utgår från Unit 1: Making friends i Magic 6. Arbetet bygger på den berättande texten om pojken Elliot och vänskapen mellan honom och utomjordingen E.T.  Grundtexten är ett manus från filmen E.T - the extra-terrestrial från 1982. Du kommer att arbeta med både läs- och hörförståelse utifrån grundtexten. 

Med hjälp av grundmanuset till filmen tränar vi på ord och begrepp som har med vänskap, relationer och rymden/rymdvarelser att göra. Du kommer också att arbeta med olika hälsningsfraser, presentation liksom grundläggande grammatik (presens av verbet be och have, skillnaden mellan don´t have och doesn´t have, samt tillägg av -s/-es vid presens efter he, she och it.

Vidare kommer du att läsa in en del av texten för att träna på uttal, satsmelodi och att läsa med inlevelse.

Texten med dess tidlösa tema om vänskap kommer att diskuteras och du kommer att utbyta tankar med dina klasskamrater. Vi kommer att se filmen om E.T. i skolan med engelsk textning och diskutera/analysera dess betydelse som tilltalande innehåll. Slutligen gör du en skriftlig filmanalys. 

Traditionen Halloween diskuteras utifrån dess amerikanska ursprung, men också i ett globalt perspektiv med aktuella händelser från idag. 

 

Syfte

Att utifrån den berättande texten om E.T. - the extra-terrestrial träna och bli säkrare på att:

 • läsa och förstå helhet som detaljer. 
 • lyssna och förstå helhet som detaljer.
 • kommunicera i tal och skrift med korrekt meningsbyggnad, uttal och satsmelodi.
 • reflektera och motivera med exempel på engelska.
 • bearbeta egen producerad engelsk text
 • använda ord och uttryck från sammanhanget (hälsningsfraser, presentation, rymden/utomjordingar etc).
 • använda specifik grammatik från sammanhanget (presens av verbet be och have, skillnaden mellan don´t have och doesn´t have, samt tillägg av -s/-es vid presens efter he, she och it).
 • läsa med gott uttal, intonation och inlevelse.
 • arbeta med studieteknik aktivt och bli medveten om vilka strategier och tekniker som som passar dig och de olika delmomenten.
 • förstå bakgrunden till den amerikanska traditionen Halloween och hur högtiden firades i dag i ett globalt perspektiv.

 

Feedback och feed forward (respons) av delmoment i din engelskmapp i google drive och i din Workbook

Skriftligt återberättande av deltext liksom dina tankegångar om utomjordingar och liv i rymden i din engelskmapp på google drive.

Att uttrycka sig på engelska med tillhörande ord, fraser och grammatik från Unit 1 Making friends i din Workbook. Det vill säga att: 

 • använda ord och uttryck från sammanhanget (hälsningsfraser, presentation, rymden/utomjordingar etc).
 • använda specifik grammatik från sammanhanget (presens av verbet be och have, skillnaden mellan don´t have och doesn´t have, samt tillägg av -s/-es vid presens efter he, she och it).

 

 

Bedömning av delmoment i denna planering med matrisen Engelska årskurs 4-6 Öjersjö Brunn

Kontinuerlig bedömning av hör- och läsförståelse utifrån texter i Unit 1 Making friends.

Att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska med tillhörande ord, fraser och grammatik från Unit 1 Making friends. Det vill säga att: 

 • använda ord och uttryck från sammanhanget (hälsningsfraser, presentation, rymden/utomjordingar etc).
 • använda specifik grammatik från sammanhanget (presens av verbet be och have, skillnaden mellan don´t have och doesn´t have, samt tillägg av -s/-es vid presens efter he, she och it).

Muntlig analys av filmen i helklass. Du tränar på att reflektera, motivera och ge exempel på dina påståenden med god engelska.

Inläsning av deltext från filmmanuset E.T - the extra-terrestrial

Förståelse av den amerikanska traditionen Halloween och dess firande i världen idag utifrån klassrumsdiskussioner och samtal.

 

Bedömning av att skriva i kompletterande planering med matrisen Skriva årskurs 4-6 Öjersjö Brunn

Skriftlig analys av filmen i helklass och i ett individuellt skriftligt dokument på google drive. Du tränar på att reflektera, motivera och ge exempel på dina påståenden med god engelska.

 

 

Matriser

En
ENGELSKA årskurs 4-6, Öjersjö Brunn.

TALA

>>>
>>>
>>>
>>>
Att formulera sig i tal.
Inläsning av deltext från filmmanuset E.T - the Extra Terrestrial.
I muntliga framställningar kan eleven med stöd av läraren formulera sig enkelt och begripligt.
I muntliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sitt tal kan eleven göra enstaka enkla förbättringar av sitt tal.
För att förtydliga och variera sitt tal kan eleven göra enkla förbättringar av sitt tal.
För att förtydliga och variera sitt tal kan eleven göra enkla förbättringar av sitt tal.
Muntlig analys av texten/filmen i helklass. Du tränar på att reflektera, motivera och ge exempel på dina påståenden med god engelska.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven i någon mån anpassa talet till syfte, mottagare och situation.
Strategier för att tala.
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.

SKRIVA

>>>
>>>
>>>
>>>
Att formulera sig i skrift.
Använda ord och uttryck från sammanhanget (hälsningsfraser, presentation, rymden/utomjordingar etc) och använda specifik grammatik från sammanhanget (presens av verbet be och have, skillnaden mellan don´t have och doesn´t have, samt tillägg av -s/-es vid presens efter he, she och it). 1. Formativ bedömning i din Workbook 2. Bedömning i denna matris
I skriftliga framställningar kan eleven med stöd av läraren formulera sig enkelt och begripligt.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
ASPEKT BEDÖMS EJ
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enstaka enkla förbättringar av sin text.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enkla förbättringar av sin text.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enkla förbättringar av sin text.
ASPEKT BEDÖMS EJ
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
ASPEKT BEDÖMS EJ
I samspel med andra kan eleven i någon mån anpassa skriften till syfte, mottagare och situation.
Strategier för att skriva.
ASPEKT BEDÖMS EJ
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.

LÄSA och FÖRSTÅ

>>>
>>>
>>>
>>>
Att förstå och uppfatta engelsk text.
Läsa och förstå helhet som detaljer från texten E.T.
I enkla texter kan eleven med stöd av läraren förstå det huvudsakliga innehållet.
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå det mest väsentliga av innehållet.
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Eleven visar sin förståelse av texten genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse av texten genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse av texten genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
ASPEKT BEDÖMS EJ
Samt genom att med godtagbart resultat utifrån sin förståelse av texten, agera utifrån textens budskap.
Samt genom att med tillfredsställande resultat utifrån sin förståelse av texten, agera utifrån textens budskap.
Samt genom att med gott resultat utifrån sin förståelse av texten, agera utifrån textens budskap.
Strategier vid läsning av engelsk text.
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan använda sig av någon strategi för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.
ASPEKT BEDÖMS EJ
Eleven kan välja texter av enkelt slag och från olika medier samt med viss relevans använda texterna i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja texter av enkelt slag och från olika medier samt på ett relevant sätt använda texterna i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja texter av enkelt slag från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda texterna i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.

LYSSNA och FÖRSTÅ

>>>
>>>
>>>
>>>
Att förstå och uppfatta engelskt tal.
Lyssna och förstå helhet som detaljer från texten E.T.
I talad engelska kan eleven med stöd av läraren förstå det huvudsakliga innehållet.
I talad engelska om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå det mest väsentliga av innehållet.
I talad engelska om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
I talad engelska om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Eleven visar sin förståelse av talad engelska genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse av talad engelska genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse av talad engelska genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
ASPEKT BEDÖMS EJ
Samt genom att med godtagbart resultat utifrån sin förståelse av det talade, agera utifrån dess budskap.
Samt genom att med tillfredsställande resultat utifrån sin förståelse av det talade, agera utifrån dess budskap.
Samt genom att med gott resultat utifrån sin förståelse av det talade, agera utifrån dess budskap.
Strategier vid talad engelska.
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan använda sig av någon strategi för att underlätta sin förståelse vid talad engelska.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid talad engelska.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid talad engelska.
ASPEKT BEDÖMS EJ
Eleven kan välja tal från olika medier samt med viss relevans använda det hörda i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja tal från olika medier samt på ett relevant sätt använda det hörda i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja tal från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det hörda i egen. produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.

REALIA

>>>
>>>
>>>
>>>
Ha kunskap om olika företeelser där engelska används, samt kunna göra jämförelser.
Försåelse av den amerikanska traditionen Halloween och dess firande i världen idag utifrån klassrumsdiskussioner och samtal.
Eleven kan med stöd av läraren i viss mån diskutera några företeelser där engelska används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: